Začíná přihlašování na dalších 2 200 stáží pro mladé

čtvrtek 5. června 2014 ·

Realizační tým projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání na konci dubna úspěšně ukončil poslední zbývající stáže z celkového počtu 941stáží. Ty se v projektu realizovaly postupně od minulého léta přes webový portál www.stazepromlade.cz. Od května 2014 je možné se přihlašovat na dalších 2 200 stáží v projektu Stáže pro mladé 2.

V projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, který spadá do gesce Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, si bylo možné vybírat ze 70 různých pozic. Stáže mohly nabízet jakýkoli komerční subjekt či nezisková organizace disponující kvalitním mentorem a byly určeny pro žáky a studenty posledního ročníku středních, vyšších odborných a vysokých škol. Většina stáží se uskutečnila v ekonomických a IT oborech, v obchodu a marketingu, stavebnictví.

Nejvíce poskytovatelů (53,34 %) pocházelo ze dvou krajů, a to Moravskoslezského a Jihomoravského. Část studentů navázala po ukončení svých stáží se svými poskytovateli dlouhodobé kontakty a pracují na částečný či plný úvazek. „Nabídli jsme pracovní místo na plný úvazek stážistce v Praze na centrále. O další uvažujeme jako o vhodné kandidátce na nově zamýšlenou pracovní pozici,“ uvedl Libor Rosenzweig ze společnosti, která stáží využila k zaučení nových pracovníků.

„Stáže pro mladé jsou dobrou příležitostí pro studenty, kteří nemají ve svém životopisu žádnou pracovní zkušenost v oboru, a přitom si již brzy začnou hledat trvalé zaměstnání,“ vysvětlila Kateřina Šímová, která ve Fondu dalšího vzdělávání vede Oddělení stáží. „Díky stáži získají praktické zkušenosti, kterých mohou využít k lepšímu uplatnění na trhu práce,“ dodala. Na začátku stáže navíc studenti absolvují e-learningový kurz měkkých dovedností, který jim mimo jiné pomůže s komunikací při nástupu, ukáže jim, jak se zapojit do týmové práce a zvládat samostatné plnění úkolů, připraví je na pracovní zátěž. Po ukončení stáže studenti absolvují poradenství s kariérovým poradcem, který s nimi nacvičí pracovní pohovor, pomůže sestavit správně životopis a motivační dopis.

Projekt bude pokračovat pod názvem Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2. Stáže, pro jejichž vypsání se stačí zdarma zaregistrovat na stránkách www.stazepromlade.cz opět mohou nabízet podnikatelské subjekty a neziskové organizace. Trvají od jednoho do čtyř měsíců, s maximální časovou dotací 300 hodin. Hlásit se mohou pouze žáci a studenti, kteří po prázdninách vstoupí do posledního ročníku středních, vyšších odborných nebo vysokých škol. Student na jakékoli pozici získává odměnu 60 Kč za každou odpracovanou hodinu. Nabídka pozic, ve kterých mohou firmy nabízet své stáže, se v pokračování projektu téměř zdvojnásobila, nyní jich je k dispozici 117.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, jeho rozpočet činí téměř 190 milionů korun. Projekt poběží do srpna 2015.


O projektu

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 navazují na stejnojmenný úspěšný projekt. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost mladých absolventů při jejich prvním vstupu na trh práce. Prostřednictvím stáží mohou žáci a studenti posledních ročníků škol získat praktické zkušenosti v oboru svého studia, osvojit si pracovní návyky, navázat nové kontakty a v ideálním případě i dlouhodobý pracovní poměr.


Průběh stáže

Párování stáží probíhá přes webový portál www.stazepromlade.cz. Zájemce o stáž se přihlásí ke kartě stáže, kterou vypsal poskytovatel. Po úspěšném výběrovém řízení podepisuje stážista s poskytovatelem a Fondem dalšího vzdělávání smlouvu o stáži. Poté jeden až čtyřměsíční stáž může začít. Stážista dostává přístup do e-learningového kurzu měkkých dovedností a začíná docházet na stáž. Během 50 až 300 hodin se seznamuje se všemi činnostmi typickými pro danou pozici. Před koncem stáže absolvuje stážista poradenství s profesionálním personalistou. Za absolvovanou stáž obdrží certifikát. Poskytovateli náleží úhrada odměny stážisty (60 Kč/h) a částečná refundace mzdy mentora.

0 komentářů: