Chcete si sestavit vlastní test?

středa 4. června 2014 ·

Nedávno byl spuštěn nový vzdělávací portál, provozovaný obecně prospěšnou společností Zkoušej.cz. První počin Zkoušej.cz směřuje k českému jazyku a literatuře – přináší učitelům i žákům možnost vygenerovat si vlastní test podle potřeb momentálního užití.


Čím se Zkoušej.cz liší od podobných projektů?

– uživatel (učitel/žák) si sám přímo vybírá, z jakých oblastí učiva bude test sestaven (nedostává tedy předem sestavený test, ale sám volí složení testu), podle tohoto výběru se pak generuje test;

– všechny úlohy v systému jsou původní, autorsky vytvořené pouze pro účely generování testů Zkoušej.cz (nejsou zde tedy žádné úlohy převzaté z jiných zdrojů);

– všechny úlohy vycházejí z autentických zdrojů, pracují se skutečnými texty (v textech se tedy nevytvářejí umělé chyby pro potřeby úlohy);

– všechny úlohy jsou vytvořeny v souladu s konstrukčními zásadami pro tvorbu testových úloh;

– uživatel si sám volí počet úloh v testu;

– uživatel si může vygenerovat test z jedné oblasti výběru učiva (monotematický test), nebo může tyto oblasti libovolně kombinovat (polytematický test);

– uživatel si může vygenerovat až 4 varianty testu (všechny budou obsahovat stejné počty úloh z jednotlivých oblastí vybraného učiva, a to i v případě polytematických testů);

– uživatelé mají zdarma k dispozici Metodickou příručku k testům, záznamové archy pro zápis odpovědí (ve variantách 5 – 10 – 10 – 20 úloh) a metodický návod Jak číst sportovní text (protože úlohy často s texty se sportovní tematikou pracují).

Více informací najdete na webových stránkách www.zkousej.cz.

0 komentářů: