Jiřina Svobodová: Stromy, keře, byliny v okolí školy

pátek 6. června 2014 ·

Digitální učební materiál k botanické vycházce pro žáky 2. stupně ZŠ.

I na sídlišti můžeme vidět rozmanité druhy rostlin. Řada žáků si jich však nevšímá, mnozí základní druhy rostlin neznají. Botanická vycházka je možností, jak na běžné druhy rostlin kolem nás upozornit, rozvíjí a opakuje v praxi témata probíraná v hodinách biologie. Pro úspěšné vyplnění pracovního listu žáci musí samostatně vyhledat potřebné informace v dostupné literatuře. Vycházku s úkoly, které jsou uvedeny v pracovním listu, lze vhodně zařadit do výuky v období dubna až května.

Pracovní listy si můžete stáhnout ZDE.

0 komentářů: