Petra Boháčková: Třídnictví, vztahy ve třídě

úterý 16. září 2014 ·

„Třídní učitel hraje v životě svých žáků velkou roli a může na ně mít velký vliv. Právě ve chvíli, kdy přestane třídní brát své svěřené žáky jen jako subjekty, které mají cvičit paměť, psát úkoly, být poslušní a nedělat mu problémy, otevře se prostor pro navázání plnohodnotného pedagogického vztahu, ve kterém půjde o komplexnější ovlivňování a rozvoj osobnosti žáka.“

„V rozhovorech se studenty filozofické a pedagogické fakulty, ale i s lidmi důchodového věku v rámci Univerzity třetího věku a obyvateli domovů důchodců lze dojít k závěru, že učitelé se nejvíce „zapisují“ do paměti a osudů svých svěřenců tím, jací jsou, jak se chovají k jejich rodičům i mezi sebou navzájem. Účastníci debat si často vůbec nevybavovali, jaký předmět kdo vyučoval (a už vůbec ne, co se měli naučit), ale zcela živě si pamatovali všechno, co kdysi prožívali jako křivdu, nespravedlnost či naopak projevy pochopení a povzbuzení.“ (obě citace jsou z úvodního článku Soni Hermochové.)

Kolekce Petry Boháčkové k tématu na webu RVP obsahuje tyto články a DUMy:
– Jak být dobrý třídní učitel
– Sociální dovednosti učitele a možnosti rozvíjení sociálních dovedností ve školním prostředí
– Práva a povinnosti žáků
– Život ve škole II. (naše třída)
– Význam a činnost žákovské samosprávy
– Pravidla a normy ve škole
– Vztahy v žákovském kolektivu
– Aktivity na podporu OSV – Sociální rozvoj

Třeba se vám něco z toho hodí. Najdete je ZDE.

0 komentářů: