Program Pomáhej 2014

pátek 5. září 2014 ·

ČSOB, ERA a Nadace VIA vyhlašují druhý ročník programu Pomáhej, zaměřeného na rozvoj filantropických aktivit dětí a mládeže, kladoucí důraz na vlastní iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci.

Víte o někom, kdo potřebuje vaši pomoc? Máte zajímavý nápad, jak vybrat peníze pro dobrou věc? Rádi vás podpoříme. Přihlaste se do programu Pomáhej a nechte si zdvojnásobit sumu darů, které vyberete a odešlete vybranému příjemci. Na závěr můžete získat navíc i třicet tisíc pro dobrou věc.


O programu Pomáhej

Cílem programu Pomáhej je podpořit neformální skupiny odvážných a kreativních dětí, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc.

Do programu se mohou přihlásit neformální skupiny, které by v nadcházejícím školním roce rády uspořádaly benefiční akci. Samy si předem zvolí příjemce, v jehož prospěch budou benefici pořádat. Po realizaci akce odevzdají závěrečnou zprávu, podléhající schválení pracovníků Nadace VIA. Součástí zprávy je i přehled získaných darů. V případně schválení závěrečné zprávy budou zvolenému příjemci zaslány Nadací VIA prostředky odpovídající částce zaslané zvolenému příjemci realizátory projektu (pokud tedy zašlou 1000 korun, Nadace VIA zašle 1000 korun).

26 vybraných projektů získá od Nadace VIA a společností ČSOB a ERA podporu 1 500 korun na realizaci benefiční akce a zdvojnásobení získaných darů až do výše 7 000 korun. Na tři nejlepší projekty čeká finanční bonus 30 000 Kč.

Celkem je k rozdělení určeno až 321 000 korun.


Kdo může žádat o podporu v rámci Pomáhej?

Žádat mohou skupiny dětí a mladých lidí ve věku od 7 do 26 let, které pro svůj projekt získají neformálního garanta – některého z rodičů, blízkých, pracovníků školy, domu dětí a mládeže, zájmového kroužku, skautského oddílu apod. Garantem může být i kterýkoli člen skupiny starší 18 let.


Co a koho lze podpořit

Náplní podpořených projektů mohou být např.: benefiční běhy, sportovní zápasy, bazary, aukce, divadelní představení…

Příjemcem sbíraných darů mohou být české nevládní neziskové organizace, dále účelová zařízení církví, příspěvkové organizace a fyzické osoby v obtížné životní situaci.


Důležité termíny

Uzávěrka pro příjem žádostí je pátek 10. října 2014.

Hodnotící komise ohodnotí všechny přihlášené projekty a 26 z nich vybere k podpoře; výsledky se uchazeči dozvědí do konce října 2014.

V pátek 14. listopadu 2014 proběhne seminář pro zástupce projektů přijatých do programu, zaměřený na řízení projektu se skupinou mladých lidí.

Realizace projektů bude probíhat od listopadu 2014 do května 2015.

Ve druhé polovině června 2015 proběhne závěrečný seminář pro zástupce projektů, jehož cílem je sdílení zkušeností a výběr 3 projektů, které získají cenu za mimořádný projekt.

Podrobnější informace k projektu si můžete přečíst ZDE.

0 komentářů: