Program Odysea mysli ČR pro žáky a učitele ZŠ a SŠ

čtvrtek 2. října 2014 ·

Program Odysea mysli je zaměřen na rozvoj kreativity a spolupráce u dětí a mládeže od 7 do 26 let. Vznikl ve Spojených státech, ale dnes je již rozšířen do více než 50 zemí celého světa. Ve většině zemí, které ho přijaly, je ministerstvy školství akreditován jako speciální program pro nadané děti.

V České republice běží program Odysea mysli od roku 2004, kdy se první tým zúčastnil národního kola na Slovensku. Poté se již rozběhla česká verze tohoto programu a v roce 2005 následovalo České národní kolo, ze kterého se vítězný tým propracoval až na mezinárodní finále do Spojených států, kde Českou republiku výborně reprezentoval.

V následujících letech byl program v České republice utlumen z důvodu mateřských povinností obou organizátorek. Nově se rozjel v roce 2013 a to již pod záštitou silné instituce – ČVUT v Praze.


Soutěžní část programu Odysea mysli pro týmy žáků

Soutěže Odysea mysli se účastní sedmičlenné žákovské týmy a má dvě části. Dlouhodobé problémy, na kterých pracuje tým po celý školní rok a spontánní problémy, jejichž různou podobu trénuje po čas řešení dlouhodobého problému, ale originální soutěžní problém řeší až na soutěži. Dlouhodobý problém si týmy vybírají z každoročně aktualizované nabídky, která zahrnuje 5 různorodých problémů.

Program Odysea mysli je založen na problémovém vyučování a skupinové spolupráci. Řešení problémů je aktivní a společnou prací členů týmu. Trenér týmu, který projde školením v programu, má velmi těžkou úlohu. Musí tým vést tak, aby je naučil spolupráci a metodám, které jim mohou pomoci k výsledku, současně však nesmí navrhovat konkrétní řešení. Tým musí k výsledkům – výstupům dospět sám.

Současně s prací na dlouhodobém problému se tým připravuje na řešení spontánních problémů. Ty jsou nedílnou částí soutěže a v konečném hodnocení tvoří 50 % bodů. Spontánní problémy se dělí na verbální, praktické a kombinované. Tým se zadání dozví až v soutěžní místnosti a musí problém vyřešit během předem daného časového limitu. Týmy tak musí dokázat, že i pod tlakem a v relativně krátkém časovém limitu jsou schopny spolupracovat, vyslechnout názory každého člena týmu a představit řešení, které bude vypovídat o schopnostech týmu získaných během celoroční spolupráce.

Vyvrcholením celoroční práce týmu je účast na národním kole soutěže. První dva týmy z národního kola postupují na Eurofestival a první týmy postupují na Světové finále.


Třídní aktivity

Kromě soutěžní části týmů jsou do programu nově zapojeny pro učitele ZŠ a SŠ tzv. Třídní aktivity – problémové úlohy vhodné pro přímou práci pedagogů se žáky. V loňském roce byla do češtiny přeložena a upravena příručka Třídních aktivit. V letošním roce byl projekt Třídních aktivit podpořen MŠMT v rámci grantu Rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ prostřednictvím Třídních aktivit z mezinárodního programu Odysea mysli. V rámci tohoto grantu probíhají školení, kde se pedagogové mohou s projektem Odysea mysli i Třídními aktivitami seznámit. Účast na projektu je bezplatná a kurzy jsou akreditované MŠMT. První kurz proběhne již 3. 10. 2014 v Praze.


Mgr. Markéta Černá, Ph. D.
lektorka programu Odysea mysli ČR
http://om.cvut.cz, info@om.cvut.cz

0 komentářů: