Silvie Pýchová: Interview s Markétou Literovou

úterý 4. listopadu 2014 ·

Profil členské organizace SKAV Step by Step ČR, o. p. s. a rozhovor s její ředitelkou.


Markéto, co bylo impulzem pro založení organizace Step by Step ČR a za jakých podmínek to probíhalo?

Přinesli jsme vzdělávací program Začít spolu a mezinárodní zkušenost a inspiraci. Zásadní změna, kterou jsme přinášeli a stále přinášíme je ve vztahu učitel – dítě/žák. Věříme v partnerství a průvodcovství učitele. Za volantem sedí žák a učitel je na sedadle spolujezdce, navigátora. Náš důraz na zapojení rodiny a širší komunity do procesu vzdělávání dětí umožnil doslova vtažení rodičů do školy.

Toužíme tento program dále rozvíjet, propagovat a pomáhat školám ho implementovat. Začít spolu je jediný vzdělávací program v ČR, který má k dispozici pro českého učitele standardy jeho práce – mezinárodní rámec kvality ISSA (Kompetentní učitel 21. století).

Novou dlouhodobou vizí organizace je „Škola Začít spolu v dosahu každého rodiče v ČR“. Chceme dobudovat síť „regionálních tréninkových center“ tak, abychom pokryli celé území. Plánujeme zaplnit slepá místa na mapě škol Začít spolu v ČR.

…Jak fungujete jako organizace a jak vypadá vaše spolupráce se školami?

Máme sídlo v malé kanceláři kousek od stanice metra Vltavská. Náš tým zaměstnanců tvoří 4–10 lidí podle toho, na kolika projektech pracujeme. Většina lektorů s námi spolupracuje externě, k dispozici jich máme cca 30. Spolupráce se školami je založena na vzájemném partnerství. Poskytujeme zejména vzdělávací služby a podporujeme vznik sítí škol a učitelů, vzájemné návštěvy ve třídách a regionální setkání učitelů a ředitelů škol Začít spolu.

Co považujete za váš největší úspěch a proč?

Stále rostoucí počet škol, které se hlásí k programu Začít spolu. Protože to znamená, že stále více ředitelů podporuje myšlenky, na kterých Začít spolu stojí, a nebojí se změn. Když učitel přemýšlí o své práci v souvislostech a ve spolupráci s ostatními, je mnoho vyhráno! Úspěchem rozhodně je, že po dvaceti letech je vzdělávací program Začít spolu stále aktuální. Je tedy nadčasový a praxí ověřený. Vypovídají o tom mnohé osobní příběhy rodičů, učitelů i jeho „absolventů“, kteří jsou samostatní, kreativní, umějí řešit problémy a neztratí se v dnešním komplikovaném světě…

Celý text si můžete přečíst ZDE (str. 5).

0 komentářů: