Vladimíra Slavíková: Putování starými pověstmi českými

sobota 15. listopadu 2014 ·

Celoroční projekt je určen pro nejstarší věkovou skupinu předškoláků nebo pro mladší školáky.

Projekt je rozpracován tak, aby vycházel z požadavků RVP pro předškolní a základní vzdělávání, a je rozdělen na tři části:
A – metodickou,
B – obrazovou,
C – pracovní listy pro děti.

Jednotlivé činnosti a aktivity zahrnují vybraná témata ze starých pověstí českých (minulost) i témata, která jsou dětem blízká (současnost) a stávají se součástí každodenních činností všech věkových skupin.

V projektu děti poznávají téma prostřednictvím vlastních tvořivých činností a jejich reflexe. Kromě toho se v projektu uplatňuje doprovodná kolektivní tvořivá činnost, například vytváření leporela Staré pověsti české.

Kniha vychází z konceptu artefiletiky a nabízené aktivity propojují výtvarné tvoření s rozvíjením jazykových schopností. Důležitý není konečný výsledek, ale prožitek, který si děti odnesou.

PaedDr. Vladimíra Slavíková vystudovala PedF UK v Praze. Je ředitelkou mateřské školy a působí také jako odborná lektorka seminářů pro pedagogy. V Portálu vyšla její kniha Dívej se, tvoř a povídej.

Ukázky a další informace najdete ZDE.

0 komentářů: