Pavel Löffelmann: Neslyšící a svět medií

pátek 6. února 2015 ·

Nový interaktivní multimediální výukový produkt pro mediální výchovu nejen žáků se sluchovým postižením.

Nový interaktivní multimediální učební program „Neslyšící a svět medií“ pro mediální výchovu na středních školách vznikl ve spolupráci ostravské společnosti Free Art a Mateřské, základní a střední školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Jedná se o unikátní vzdělávací produkt, který řeší problematiku působení médií na mladé lidi znevýhodněné částečnou nebo úplnou absencí vnímání zvukové složky mediálních sdělení.

Vlivem absence zvukového vjemu (ironie v hlase, doprovodná hudba, zvukové efekty apod.) a s ním souvisejících problémů s přesným porozuměním psanému textu mají tito lidé výrazně menší možnost objektivizovat informace, které jim media denně servírují. Proto musí být jejich znalost problematiky manipulace v oblasti informací co nejvyšší.

Pedagogům vyučujícím relevantní předměty dosud chyběla vhodná učební opora, která by specifika osob se sluchovým postižením v dané oblasti respektovala. Výukový program „Neslyšící a svět medií“ tuto mezeru v nabídce zaplňuje.

Je rozdělen na dvě základní části.

První z nich je věnována vlastní mediální výchově. Obsahuje stručný exkurz do historie, základní terminologii, rozdělení medií a forem mediálních sdělení, nástrahy internetu, účinky medií na člověka, vysvětlení pojmu cenzura atd. Vše řešeno formou bilingválně zpracovaného dialogu dvou mladých lidí – průvodců celým produktem, strukturovaných doplňujících informací v obrazové a psané formě a hraných modelových situací, simulujících situace, do kterých se mladí lidé ve vztahu k mediím ve svém životě dostávají.

Druhá část projektu se zaměřuje na vlastní multimediální tvorbu. Ta je u neslyšících velmi oblíbená.Otevírá jim možnosti nových forem sdělení svých pocitů a názorů.Výukový program jim pomůže získat důležité teoretické informace o multimediální produkci i inspiraci pro volnočasové aktivity. Nechybí praktické pokyny pro realizaci školní televize, tutoriál základů obsluhy profesionálního střihového programu Sony Vegas a ukázky aplikace dramatické výchovy ve výuce. To vše sděleno formou adekvátní vnímání cílové skupiny.

Obě části jsou doplněny kontrolními úkoly, pracovními listy, tipy pro praktická cvičení a řadou názorných obrazových příloh.

Jak už bylo řečeno, jedná se o bilingvální produkt. To znamená, že učební opora je souběžně realizována jak v českém znakovém jazyce, tak v mluvené i psané češtině. Proto je velmi dobře využitelná v jakékoliv škole. Speciální, stejně jako běžné škole pro intaktní žáky, ve které jsou integrováni žáci se sluchovým postižením nebo jinými komunikačními problémy. V takových kolektivech může být používána k souběžné výuce slyšících i neslyšících žáků. Praktické testy ukázaly, že i v běžných třídách, ve kterých byli pouze intaktní žáci, se učební opora setkala s velice kladným ohlasem.

Součástí výukového produktu „Neslyšící a svět médií“ je i metodika, obsahující pokyny, jak tuto učební oporu využívat v praxi, a záznam vzorového workshopu dramatické výchovy.

Výukový program „Neslyšící a svět médií“ volně navazuje na úspěšný podobně koncipovaný produkt „Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme“, který byl stejným realizačním týmem vytvořen v roce v roce 2012 a společně s dalším nově vytvořeným produktem „Nebojme se světa financí, i když neslyšíme“ tvoří třídílnou sérii účinných multimediálních bilingválních učebních opor vhodných jak pro běžnou výuku v relevantních předmětech tak pro projektové vyučování.

Více informací je na www.multimediaaneslysici.cz. Tam je také možno shlédnout krátkou videoukázku programu nebo stáhnout celý program.

Zájemci o některý ze zmíněných vzdělávacích programů ve formě interaktivního DVD mají možnost ho zdarma získat objednávkou na internetové adrese info@free-art.cz nebo reditel@val-mez.cz.

0 komentářů: