Vojtěch Tutr: Víte o tom, že vzniká Síť podpory nadání?

úterý 28. dubna 2015 ·

V průběhu letošního roku vznikají v krajích ČR krajské sítě podpory nadání. Jejich cílem je propojit a podpořit aktivity a činnosti, které u dětí dokáží najít a rozvíjet jejich talenty.


V Plzeňském kraji staví Síť podpory nadání na kvalitních aktivitách

Odhalení a rozvoj nadání dětí a žáků nepřináší užitek jen jim samotným. Naplnění potenciálu každého jednotlivce se přináší schopnost inovací, nacházení nových řešení palčivých problémů a v důsledku toho i se odráží na ekonomickém úspěchu regionu i státu. Protože nadaní tvoří značně různorodou skupinu, je k jejich rozvoji potřeba využit rozličných nástrojů. Právě v Plzeňském kraji působí řada organizací i jednotlivců, kteří vyvíjejí a pořádají aktivity vhodné pro tyto účely. Jen je potřeba zapojit je do systému, který by je měl dále rozvíjet a využívat tak, aby přinášely nadaným dětem co největší prospěch.

Vytvořením systémů podpory nadání, které vznikají ve všech krajích ČR (1), byl pověřen Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a koordinací jeho krajská pracoviště. Dnes představujeme některé z aktivit, které v Plzeňském kraji úspěšně působí a do sítě by se měly zapojit. Jejich materiály připojujeme k této tiskové zprávě.

Dům digitálních dovedností, zaměřený na IT, média a komunikaci s plány na další rozšíření aktivit do oblasti robotiky a drony, přírodní vědy, výrobu, elektroniku a stavitelství. Více ZDE.

– Systematicky podporuje rozvoj talentů Krajský úřad Plzeňského kraje, který pořádá již od roku 2010 týdenní odborné kempy pro nadané žáky z různých oborů. Více ZDE.

– Méně institucionalizované ale o to pružnější aktivity na malých školách kraje realizuje Jan Vodička. Více ZDE.

– Zcela jiným typem je pak spolupráce muzea v Radnicích s konkrétními jednotlivci v oboru regionální historie a umění. Více ZDE.

– Široké spektrum aktivit nabízí také Středisko Radovánek v Plzni, které se bude podílet na novém programu Prométheus. Více ZDE.

Krajskou síť podpory nadání koordinuje krajské pracoviště NIDV v Plzni.
______________

(1) Vytvoření krajských systémů podpory nadání je obsaženo v Koncepci podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 přijatá MŠMT

0 komentářů: