5. 6. 2015 Jan Hus 1415–2015

středa 20. května 2015 ·

Zpřístupnění tématu Jana Husa a jeho doby hravou formou

Workshop pro pedagogické pracovníky: zejména učitele společenskovědních předmětů, literatury, výtvarných oborů, pedagogy volného času, vedoucí společenskovědních zájmových útvarů.

Datum konání: 5. června 2015

Místo konání: Husitské muzeum v Táboře, přednáškový sál, nám. Mikuláše z Husi 44 a výstavní prostory Husitského muzea

Čas zahájení: 10.00 hodin

Workshop je zdarma. Občerstvení zajištěno. Účastníci jsou i čestnými hosty uzavřené části slavnostního zahájení výstavy Jan Hus 1415–2015. Pořadatel nehradí náklady na dopravu ani ubytování.

Bližší informace: Mgr. Josef Makoč, e-mail: makoc@husitskemuzeum.cz, tel.: 734 570 334

Více podrobností k programu a přihlášku najdete ZDE.

0 komentářů: