Partnerský přístup ve výchově a vzdělávání. Výchova Nevýchovou přichází do škol

pátek 26. června 2015 ·

Prožitkový kurz Výchova Nevýchovou učí zcela novým způsobem principům partnerské komunikace mezi dospělými a dětmi. V letošním roce získal akreditaci MŠMT ČR a stal se uznaným dalším vzděláváním pro učitele mateřských a základních škol.


Jak vypadá praxe

Celý kurz je sestavený tak, aby účastníci získali nejen informace a nové techniky a postupy, ale především vlastní prožitek a praktické dovednosti. Díky tomu už v průběhu kurzu mění svůj způsob komunikace a přístup k dětem, přestávají být teoretiky respektujícího přístupu a stávají se z nich skuteční partneři. V praxi to především znamená, že si vědí rady v každé výchovné situaci a umí s dětmi vyřešit libovolný problém, aniž by museli sáhnout k sankcím.

Hlavním efektem kurzu však je, že s novým přístupem složitých výchovných situací v jejich praxi ubývá. Děti s učiteli – partnery začínají spolupracovat a stávají se spoluzodpovědnými za společný prostor, a platí to i o tzv. problémových žácích.


Zásadní rozdíly

V průběhu kurzu učitelé mj. porozumí rozdílu mezi skutečným partnerstvím, které je založené na rovnováze, zodpovědnosti a vzájemné úctě, a liberální výchovou, kde si laicky řečeno „každý dělá, co chce”. Co je však ještě důležitější: Poznají rozdíl mezi skutečným partnerstvím a pseudopartnerstvím.

Pseudopartnerský přístup, kde jsou dospělí s dětmi partnery jen „napůl”, ať už vědomě či z neznalosti, totiž nefunguje. Rodiče nebo učitelé pak snadno dojdou k závěru: „Kdepak partneři, na děti musí být tvrdá ruka,” ve skutečnosti ale stačí jen porozumět souvislostem a změnit způsob, jakým s dětmi komunikujeme.


O kurzu

Kurz probíhá online a je rozdělen do 5 výukových modulů, resp. 5 týdnů. Každý týden se věnuje jednomu tématu a zahrnuje teoretickou a praktickou část: Vzdělávací videa, zážitková audia, principová videa a vedený workshop, včetně praktických pdf listů. Jedním z hlavních témat jsou například hranice ve výchově.

Kurz vede Mgr. et. Mgr. Katka Králová, někdejší šéfka zlínské pobočky Fondu ohrožených dětí, speciální pedagožka s praxí s nadanými dětmi i s dětmi s diagnózami jako ADHD nebo poruchy autistického spektra.

Kurz lze jako akreditovanou vzdělávací akci hradit z prostředků DVPP, učitelé mohou získat osvědčení o absolvování.

Pokud vás kurz zajímá, více se o něm dozvíte ZDE.

0 komentářů: