Mikroškoly v USA

pátek 17. července 2015 ·

V řadě států USA vznikají modely malých soukromých škol souhrnně označovaných jako mikroškoly. Liší se velikostí i vzdělávací filozofií a postupy, jsou kombinacemi domácí školy, soukromé školy, kombinovaného učení a jednotřídky.

Zdroj: Scio 12. 5. 2015


Typicky je impulsem k jejich vzniku nespokojenost rodičů s veřejnými školami a současně často nedostatek prostředků na zavedené soukromé školy.

Jednou z prvních takových škol byla Quantum Camp v Kalifornii, původně zaměřená na výuku fyziky a matematiky. Žáci od 1. do 8. třídy se scházejí ve škole jednou za týden, další studium obsahuje videa, podcasty, studijní materiály a aktivity pro domácí učení podle vlastního tempa.

Acton Academy v Texasu vznikla jako celotýdenní škola, kde se žáci většinou online věnují každý den 2,5 hodiny studiu vzdělávacího základu. Zbytek času je určen pro tři dvouhodinové bloky projektového vyučování každý týden, denně hodinu sokratovské diskuse, hry každý pátek a mnoho umělecké a pohybové výchovy. Žáci si též vytvářejí portfolio vlastních prací.

Další podobnou sítí jsou školy AltSchool v Kalifornii, které slibují personalizovanou výuku v celotýdenní škole s velmi nízkým počtem žáků na jednoho učitele – 8:1. Žáci jsou seskupeni přibližně podle věku, polovinu času tráví studiem vzdělávacího základu podle kurikula a materiálů dodaných externím dodavatelem. Každý žák postupuje podle vlastního "playlistu". Systém je postaven na sofistikovaném softwaru, který zahrnuje každého žáka a všechny školy AltSchool.

Obdobnou školu založil i Sal Khan, autor vzdělávacích videí Khanova škola. Khan Lab School využívá videí a kombinovaného učení a rovněž nabízí personalizovanou výuku připravenou na míru jednotlivým žákům (o personalizaci výuky s využitím technologií viz ZDE).


Zdroj.

0 komentářů: