Pozitivní podporou proti stresu dětí

středa 1. července 2015 ·

Profesorka psychologie Lea Waters z University of Melbourne se ve své studii zabývá tím, jak mohou rodiče pomoci dětem vyrovnávat se stresem a jak jej zaměřovat pozitivním směrem.

Zdroj: Scio 4. 6. 2015

Autorka pracuje s pojmem „strength-based parenting“ (SBP), což je styl rodičovského vedení, které se snaží cíleně identifikovat a rozvíjet pozitivní stavy, pozitivní procesy a pozitivní kvality u dětí.

Studie pracovala se vzorkem 103 australských dětí ve věku 10–12 let a ukázala, že rodičovský přístup založený na podpoře a posilování silných stránek dětí pomáhá dětem vyrovnávat se stresem a přetvářet jej do pozitivní energie.

Rodičovství založené na silných stránkách učí děti spoléhat na vlastní síly a dále rozvíjet své přednosti.

Zdroj.

0 komentářů: