Zveme vás na semináře NF Rytmus

pátek 4. září 2015 ·

Nadační fond Rytmus připravuje pedagogické pracovníky na práci s dětmi ve společném vzdělávání.

V současné době máme akreditaci ke všem nabízeným kurzům. Pořádáme kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga, rodiče, sociální pracovníky a realizujeme dílny pro žáky.

Kurzy a semináře vedeme formou diskusí, zážitkově, sdílíme zkušenosti, vzájemně se obohacujeme různými pohledy. Kreativními způsoby hledáme řešení konkrétních problémů, na které ve své práci či životě narážíte. V rámci kurzů společně hledáme cesty a zdroje vedoucí ke kvalitnímu začleňování dětí a dospělých do běžného života. Pracujeme s tím, co je nám k dispozici teď a tady.

Absolventi kurzů a seminářů se zorientují v oblasti začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Naučí se využívat účinné nástroje pro začleňování dětí vycházející z přístupu zaměřeného na člověka.


Školský zákon o dětech se SVP v běžné škole

Praha, 16. září 2015

Seznamte se se současnou legislativou vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání a zorientujte se v nových školských předpisech. Na konkrétních příkladech vám ukážeme, jak se platné předpisy promítají do praxe.

Více informací ZDE.


Tvorba profilu na jednu stránku – metodické setkání

Praha, 5. října 2015

Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Lze ho využívat ve škole či v sociálních službách jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory.

Více informací ZDE.


Seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga

Praha, 16. října 2015

Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga? Jaká je jeho role ve třídě?
Kdo žáka s postižením hodnotí a kdo mu vysvětluje učivo?
Jak spolu budeme ve třídě komunikovat?
Kdo jedná s rodiči?

Více informací ZDE.


Pro vaši školu připravíme seminář na objednávku přímo u vás ve škole.

Studentům poskytujeme slevu 25% z ceny.

Více informací ke kurzům na objednávku a kompletní nabídku kurzů ZDE.

Můžete nás kontaktovat:
Lucie Soukupová
lucie.soukupova@rytmus.org
tel.: +420 224 255 819
mobil: +420 733 185 689

0 komentářů: