Kristina Kadlas Blümelová: Technické obory potřebují více studentů. Pomohou kampaně?

čtvrtek 29. října 2015 ·

Počet dětí na technických školách stagnuje. Marketing škol nepatří k jejich nejúspěšnějším činnostem. Některé firmy nabízejí studentům stipendia, aby si je pojistily.

Zdroj: Příloha Hospodářských novin Technické školství je „in a cool“ 29. 9. 2015, str. 1


Odborné technické vzdělání, které lze uplatnit v průmyslové výrobě či výzkumu, je jedním ze základních pilířů konkurenceschopnosti naší země. Jenomže počet dětí na technických školách stagnuje. Potvrzují to i statistiky ministerstva školství, podle nichž za posledních šest let vzrostl zájem o technické obory v průměru jen o jednotky procent, což je zanedbatelné číslo. Průzkumy ukazují, že marketing technických škol nepatří k silným stránkám jejich činnosti. I proto vznikají projekty, které mají za cíl přitáhnout děti ke studiu technických oborů.

Jedním z nich je kampaň nazvaná Postav si svůj dům, do níž se zapojila například Střední škola stavební v Jihlavě. Šlo o projekt založený na spolupráci škol, měst a stavebních firem. Města v Kraji Vysočina, která budou stavět pro potřeby svých občanů, vyzvou k projekční přípravě studenty stavebních průmyslovek. Realizaci stavby mají pak na starosti regionální firmy, které úzce spolupracují se školami.

Pro budoucí studenty zase jihlavská škola pořádá netradiční dny otevřených dveří. "Toto se nám v poslední době jeví jako nejpřínosnější a nejefektivnější. My totiž žáky základních škol nezveme do naší školy jenom proto, aby si ji za doprovodu nějakého učitele prošli. Nabídneme jim, aby si u nás ve škole vyzkoušeli něco z toho, čím se zabývají naši studenti. Mohou si například navrhnout jednoduchý dům či si v dílně vyrobit nějakou dřevěnou hračku," říká ředitel Pavel Toman.

Další projekty probíhají i na jiných místech republiky a přes různé formy mají velmi podobný úkol − ukázat dětem, že studovat techniku má smysl. V Plzni se konala výstava Ručičky kraje, které se zúčastnily desítky středních škol. Na nádvoří krajského úřadu měla svůj stánek i střední škola z Boru. "Šlo o skvělou možnost prezentace. Zapojili jsme se proto, abychom přiblížili výuku v reálných prostorách našich dílen žákům základních škol, kteří například poprvé v životě viděli svěrák a podobně. Díky těmto aktivitám získávají děti představu o technické práci," vysvětluje účast na Ručičkách kraje ředitelka Zdeňka Valečková. Škola navíc spolupracuje pomocí stipendijního programu s partnerskými firmami, které umožňují studentům krátkodobé praxe či prázdninové brigády.


Strategie musí být dlouhodobé

Aby se školy dostaly do širšího povědomí, musí být kampaně a prezentace nejen dlouhodobé, ale hlavně smysluplné. "Střední školy by se měly chlubit sítí spolupracujících firem, spolupracovat se základními školami, a to vzájemným propojením učitelů, kroužků i aktivit. PR podpora jen v období zápisu jsou vyhozené peníze, školy by měly mít dlouhodobou komunikační strategii, která by byla zaměřená na vztah s lokální komunitou, firmami i základními školami," hodnotí kampaně marketingový specialista pro oblast vzdělávání Michal Kaderka.

Třeba projekt Postav si svůj dům považuje za velmi zdařilý. "Je výjimečný nejen svým marketingovým záběrem, ale i z hlediska motivace studentů. Nic je nepopohání dopředu tak jako vidina, že se dočkají reálného výsledku a budou si ho moct užít." Dobrá je podle něj strategie zapojení profesních celebrit, jako se to podařilo pražské hotelové škole se Zdeňkem Pohlreichem. Právě celebrity by ale neměly vystupovat jen jako tváře škol na plakátech, ale hlavně jako garanti kvality a perspektivy oboru.

To, že by školy měly své aktivity plánovat pro dlouhodobý horizont a hlavně cílit primárně na děti a jejich rodiče, vidí i Svaz průmyslu a dopravy ČR. "Základním propagačním nástrojem škol by se mělo stát to, co nabízejí navíc, tedy v čem jsou plně konkurenceschopné například v porovnání s gymnázii a jaké možnosti uplatnění mají jejich absolventi na trhu práce," říká David Vondrák, koordinátor kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání. Školy by měly být schopné svým budoucím žákům a jejich rodičům dobře prodat to, že nabízejí kvalitní odbornou přípravu a perfektní průpravu ve výuce cizích jazyků či takzvaných měkkých dovedností. Jenom tak se lavice naplní a Česko bude mít v budoucnu techniků dostatek.


Zájem je o stavařinu i výpočetní technologie

Podle studie Národního ústavu pro vzdělávání bylo v roce 2014 v rámci učňovských i maturitních technických oborů nejvíce absolventů z oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky a informačních technologií. To potvrzují i ředitelé oslovených středních škol. "Dlouhodobě nejvyšší je zájem o obory strojírenství, energetika, počítačové systémy," říká za Střední průmyslovou školu v Třebíči Zdeněk Borůvka.

Na Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a SOU technickém v Chotěboři zatím podle slov ředitelky Drahomíry Pourové vedou strojírenské obory a relativně plné jsou i elektro a dřevařské obory. A zaměstnavatelé zase poptávají profese, jako je tesař, klempíř, pokrývač, zedník, truhlář, zájem je také o absolventy čtyřletého maturitního oboru stavební průmyslovky.

"Každý druhý den máme telefonát z nějaké firmy, že hledají šikovného absolventa v některém z našich oborů, a my jim bohužel již nemůžeme nikoho nabídnout, protože všichni absolventi, kteří skutečně chtějí pracovat, již mají uzavřené smlouvy," říká Pavel Toman z jihlavské střední stavební školy. Některé firmy proto dokonce začaly nabízet učňům a studentům stipendia, aby si je pojistily. "Na rozdíl od krajských stipendií, která plní pouze motivační roli, jsou ta firemní závaznější. Student má po absolvování školy smluvní povinnost pracovat u firmy, která jej podporovala. Většinou jde o dobu dvou let," vysvětluje Toman. Když student podmínky nedodrží, musí vrátit zpět veškeré finance, které získal.

Aby zvýšený zájem o střední technické vzdělání v budoucnu neupadal, musí školy už nyní přemýšlet o tom, jak přitáhnout další studenty, dnes ještě žáky druhého stupně ZŠ. Většina proto úzce spolupracuje s firmami v oboru, aby měli budoucí studenti představu, pro koho by mohli jednou pracovat. Navíc připravují různé prezentace svých oborů.

Chotěbořská škola například vytváří centrum polytechnického vzdělávání, škola v Jihlavě chce pořádat stáže do zahraničních škol s podobným zaměřením studia a střední škola ve Vimperku připravuje Den řemesel, na kterém se děti seznámí se všemi vyučovanými řemesly, školními prostorami a vybavením.

0 komentářů: