Nová Asociace svobody učení

pátek 20. listopadu 2015 ·

Jestli jste nebyli na konferenci Svobodné vzdělávání 2015, určitě si o ní něco vyhledejte. Pořádala ji SvobodaUčení.cz – komunita lidí, kteří se zajímají o svobodné vzdělávání, popřípadě své děti chtějí nebo již reálně vzdělávají doma nebo alternativními způsoby.

Naprosto musíme směřovat k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská. Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší lidský statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný, pokud není člověku souzeno zahynout…“ (J. A. Komenský: Všenáprava)


Programové prohlášení

– Asociace prosazuje práva dětí na svobodný rozvoj a na sebeurčení, včetně autonomního vzdělávání, založeného na vnitřní motivaci. Stejně tak prosazuje přednostní právo rodičů zvolit si druh vzdělání, které má být poskytnuto jejich dětem, tedy zajišťovat vzdělání svých dětí ve shodě s jejich náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením. To vše v souladu s Listinou základních práv a svobod, a proto bez kriminalizace těch, pro které je takovýto přístup k dětem jasnou volbou.

– Asociace poskytuje podporu a zázemí pro vznik a rozvoj svobodných vzdělávacích iniciativ navazujících na tradice zahraničních svobodných a demokratických škol, teorie unschoolingu, autoregulovaného učení, odškolení, flexischoolingu, postpedagogiky, hybridní pedagogiky a dalších, které v praxi vyžadují úplnou možnost svobodné volby, nenásilí a dobrovolnosti, stejně jako co nejméně omezující vliv autoritativně stanovených vzdělávacích rámců i uměle a direktivně nastolených autorit.

– Asociace v rovnoprávném dialogu s odpovědnými institucemi prosazuje zájmy svobodného přístupu ke vzdělávání a vytváří vhodné legislativní podmínky, vedoucí k ukotvení svobodných škol v právním řádu České republiky, potažmo celkovému obohacení diverzity vzdělávací nabídky u nás.

– Asociace si bere za cíl měnit vzdělávací paradigma směrem k principům svobodného učení.

– Myšlenka, že děti vyrůstají ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít jejich potenciál, je pro veškerá snažení Asociace nosná. Svoboda, respekt, důvěra a komunikace jsou pilíře, na kterých by měly potažmo stát všechny mezilidské vztahy vyspělé společnosti. Asociace má za to, že běžně uplatňované postupy ve výchově a vzdělávání je potřeba nahradit takovými, které povedou ke zrovnoprávnění dětí a umožní jim prožít skutečně smysluplný, plnohodnotný a spokojený život ve společnosti, jejímiž budou aktivními a kompetentními spolutvůrci.


Hlavní činnosti Asociace

– prosazuje zájmy svobodného vzdělávání v legislativní oblasti;

– je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Výboru petičního, pro lidská práva, výchovu a vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu, Senátu Parlamentu České republiky, Národní rady pro vzdělávání a dalších subjektů v otázkách svobodného vzdělávání;

– spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi a vládními i nevládními institucemi v České republice i v zahraničí, podporuje vzájemnou výměnu informací a komunikaci mezi asociacemi, veřejností, státní správou a samosprávou;

– koordinuje postupy členských organizací při realizaci strategických záměrů ve svobodném vzdělávání a prosazuje je, zastřešuje ostatní organizace zabývající se alternativními způsoby vzdělávání,

– usiluje o členství v národních a mezinárodních organizacích a podporuje sebevzdělávání svých členů;

– informuje širokou veřejnost o možnostech a výhodách svobodného vzdělávání; poskytuje a zprostředkovává jí poradenskou a metodickou pomoc v této oblasti.

Kontakty: Anna Třešňáková, Judita Kapicová, Michal Kandler, asociace@svobodauceni.czPrvní velkou akcí byla mezinárodní konference Svobodné vzdělávání 2015, která se konala 13. 11. 2015.

Informace najdete ZDE.

Organizátoři vysvětlují, proč ji pořádali:

„Jsme přesvědčeni, že o skutečně svobodném vzdělávání a o právech dětí na vlastní sebeurčení se u nás pořád mluví málo. Chceme rozproudit diskuzi mezi laiky i odborníky, nabourat zažité stereotypy a klást otázky, které nás donutí skutečně přemýšlet nad tím, co je smyslem vzdělávání a podstatou naplněného života.“

Účast na konferenci a její atmosféra byly skutečně mimořádné. Videa a prezentace z konference se připravují.

0 komentářů: