Nadace Proměny opět nabízí pomoc školním zahradám

pátek 4. prosince 2015 ·

O grant ve výši až 800 tisíc Kč a odbornou konzultační podporu mohou ode dneška žádat školky z Jihočeského a Plzeňského kraje nebo Prahy u Nadace Proměny. Nabízená pomoc z nadačního programu Zahrada hrou je určena na celkovou přeměnu školní zahrady. Uzávěrka žádostí je 31. března 2016.

Prostřednictvím programu Zahrada hrou se Nadace Proměny zasazuje o zlepšování prostředí školních zahrad tak, aby přispívaly ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Grantové výzvy 2015 se mohou zúčastnit mateřské školy, které se nacházejí na území Jihočeského a Plzeňského kraje nebo hlavního města Prahy a které jsou dle zákona zařazeny do sítě škol, předškolních a školských zařízení. Podrobné podmínky výzvy jsou spolu se žádostí dostupné na webu nadace.

„Hledáme školky, které chtějí svou zahradu proměnit v užitečného pomocníka při každodenní práci s dětmi. Neposkytujeme instantní řešení, ale finance, metodiku a poradenství tak, aby si školy samy, s pomocí přizvaných odborníků přetvořily zahradu přesně na míru svým konkrétním potřebám, vzdělávacímu programu a samozřejmě především dětem. Na začátku nás musejí přesvědčit, že mají jasnou představu, jak by jejich zahrada měla po proměně fungovat,“ shrnuje hlavní principy grantového programu ředitelka nadace Jitka Přerovská.

Důležité informace pro žadatele přinese konference Zahrada hrou 2016, kterou nadace pořádá 2. února v Praze. Na programu budou také zkušenosti s proměnou zahrady, o které se podělí zástupci škol, jež uspěly v předchozí grantové výzvě. Akce je vhodná i pro všechny, kdo chtějí zjistit, jak co nejlépe využívat potenciál školních zahrad a místních komunit či jak rozvíjet vztah dětí k prostředí a seznamovat je s architekturou.

Žádosti o podporu je možné podávat do konce března. Na základě navazujícího tříkolového hodnocení nadace příští podzim vybere maximálně pět školek. Realizace jejich projektů potrvá přibližně dva roky a bude rozdělená na dvě etapy. První bude věnována přípravě projektu se zapojením všech uživatelů zahrady a zpracování architektonického návrhu i projektové dokumentace. Ve druhé pak proběhne samotná stavba.

Do dvou částí je rozdělen i grant. Na přípravu projektu dostane úspěšná školka 150 tis. Kč, ve druhé etapě pak 650 tis. Kč. Celkem tak nadace mezi vybrané mateřské školy rozdělí až 4 miliony korun. Součástí odborné podpory jsou společné semináře, individuální konzultace a bezplatné čerpání akcí z nadačního vzdělávacího programu. Finanční spoluúčast škol na projektech není podmínkou. Využití dalších zdrojů, například formou spolupráce s partnery v rámci místní komunity, se zřizovatelem nebo s dobrovolníky, ale patří mezi kladně hodnocená kritéria. Mimoto vytváří předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj školní zahrady.

„Zahrada hrou je založená na tom, že se projektu účastní všichni – od pedagogů, přes děti a jejich rodiče, po další lidi z místní komunity. Už samotná proměna zahrady se tak stává součástí vzdělávacího procesu: děti se přirozeně učí zásadám tvorby sdíleného prostoru, mohou samy něco měnit a vytvářet, a upevňují si tak i vztah k místu, kde žijí. Proměna se tak neodehrává jen na školní zahradě, ale i v hlavách jejích hlavních uživatelů,“ dodává Přerovská.

Metodiku využitelnou jak při přípravě žádosti o nadační podporu, tak při samostatné realizaci projektů je možné nalézt na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz, který nadace provozuje od roku 2013. Kromě únorové konference připravuje Nadace Proměny na jaro také exkurzi za dobrými příklady školních zahrad. Školy mohou dále využít nadační nabídku vzdělávacích dílen pro děti.


0 komentářů: