Jana Hrubá: Těžká práce poslanců

středa 20. ledna 2016 ·

Kdo se zúčastnil jednání školského výboru PSP dne 14. 1. 2016, nemohl poslancům závidět. Nabitý program, spousta pozměňovacích návrhů, nesnadná orientace při schvalování, protichůdné názory koalice a opozice. Pak si něco systémového prosazujte.

Dopoledne projednávaná novela školského zákona č. 561/2004 Sb. (tisk 611) se dostala (po minulém prosincovém přerušení) pouze do fáze obecné rozpravy o pozměňovacích návrzích poslanců, které se týkají povinného předškolního vzdělávání, postavení ředitelů škol, povinné maturitní zkoušky z matematiky, změny cílů vzdělávání, přijímacího řízení na střední školy, používání chemických látek, lesních školek, rozšíření podpůrných inkluzivních opatření na soukromé školy a domácího vzdělávání. Projednávání pak bylo opět přerušeno do příští schůze výboru 3. 2. 2016. Zákon by přitom měl jít na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny (od 19. 1. 2016) do 1. čtení. Všimněte si v pozvánce, kolik takových návrhů zákonů bude projednáváno.

Genezi novely včetně pozměňovacích návrhů najdete ZDE. Program schůze PS si můžete přečíst ZDE.

Na odpolední projednávání novely zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (tisk 464) se dostavilo velké množství zástupců vysokých škol. Vážení muži v oblecích naplnili každičké místečko v jednací síni. Nonverbálně dali najevo, jak jim na novém znění zákona záleží. Poslanci hlasovali o stanovisku výboru k pozměňovacím návrhům, které již byly projednány. Hlasování bylo spletité a to bylo pro zkušené borce příležitostí k „záchraně“ výsledku. Hezky to popsala Martina Hronová v článku „Jednání o jmenování profesorů: chaos a „zázračné" zmizení komunistů“ na Aktuálně.cz:

„…Zmatek provázel projednávání budoucího způsobu jmenování profesorů ve sněmovním školském výboru. Koalice se sice konečně dohodla, že podpoří stávající způsob, kdy profesory jmenuje prezident, ale při hlasování přišel zádrhel: chyběli poslanci.

Výbor přitom dává stanoviska k zákonům, podle kterých se pak v Poslanecké sněmovně hlasuje o pozměňovacích návrzích. Je tedy důležité, aby se koalici podařilo klíčový dokument prosadit. Rektoři revoluci neplánují. Navzdory Valachové chtějí, aby všechny profesory jmenoval prezident.

V okamžiku, kdy měl výbor hlasovat, zda zákon pošle do Sněmovny se souhlasným stanoviskem, začala velká sháňka po Vítězslavu Jandákovi (ČSSD) a dalších poslancích koalice. Ta zjistila, že jí k prosazení souhlasného stanoviska chybí jeden poslanec.

Předseda výboru Jiří Zlatuška tak prohlásil jednání za zmatečné a vyhlásil pětiminutovou přestávku. Během ní ze sálu "zázračně" zmizeli komunisté, snížilo se tak hlasovací kvórum a hlasy přítomných koaličních poslanců ke schválení stačily.

Zlatuška opakované hlasování vysvětloval tím, že se domníval, že někteří přítomní nevěděli, o čem hlasují. „Počkejte, pane předsedo, proč bylo hlasování označeno za zmatečné? Já jsem nic takového neřekl. Řekl jsem pouze, že vím, pro co hlasuji," začal se ptát poslanec TOP 09 František Vácha. Předseda výboru se začal omlouvat a situaci zachraňovali poslanci ČSSD. „Já jsem to tady říkal, že tomu nerozumím, jen jsem to asi neřekl do mikrofonu," zachraňoval situaci poslanec Petr Kořenek (ČSSD)…“

Celý text článku si můžete přečíst ZDE.

Zákon tak putuje do 3. čtení na nadcházejícím plénu Poslanecké sněmovny.

Spletitost hlasování dokládá usnesení výboru ZDE. Geneze novely zákona o vysokých školách ZDE.

Na programu schůze byla ještě novela zákona o uznávání odborné kvalifikace u cizích státních příslušníků a v závěru odpoledne referoval ústřední školní inspektor Zatloukal troskám školského výboru o výroční zprávě ČŠI za školní rok 2014/2015. Tu vzali poslanci po krátké diskusi největších vytrvalců na vědomí.

Čtenář, který si výše uvedené dokumenty aspoň prolistoval, si pravděpodobně řekl: „Není divu, že máme takové zákony, jaké máme. A takové školství…“ A to si představte, že právě přišla pozvánka a ještě 21. 1. od osmi ráno se bude zákon o vysokých školách projednávat na (zřejmě mimořádném) zasedání školského výboru. Že by se něco někde popletlo?

0 komentářů: