Recitační soutěž v německém jazyce 2016

pátek 12. února 2016 ·

I v letošním školním roce vyhlašuje Pražský literární dům autorů německého jazyka již 6. ročník celostátní recitační soutěže v německém jazyce pro žáky a studenty základních a středních škol.

Tak jako každoročně je soutěž rozdělena do sedmi kategorií.

Mateřský jazyk němčina

I. 7–9 let
II. 10–13 let
III. 14–18 let

Němčina jako cizí jazyk
IV. 7–9 let
V. 10–13 let
VI. 14–18 let

Hudební interpretace literárního textu pro obě jazykové skupiny
VII. 7–18 let

Podmínky
– volba textu je zcela volná, jedinou podmínkou je německý jazyk
– délka příspěvku max. 3 minuty
– přihlášení formou formuláře a přiloženého DVD obsahujícího příspěvek

Účinkující, jejichž příspěvky projdou výběrem prvního kola (posouzení poroty), budou pozváni na galafinále v Praze.

Termín uzávěrky přihlášek je 15. 3. 2016. Galafinále je plánováno na duben 2016.

Podrobné informace včetně přihlašovacího formuláře na www.prager-literaturhaus.com

Přihlášky lze:
– doručit osobně do Pražského literárního domu: Ječná 11, 120 00 Praha 2
– zaslat poštou: Ječná 11, 120 00 Praha 2
– zaslat elektronicky: e-mailem na adresu info@prager-literaturhaus.com nebo pomocí webu (Dropbox, Google Drive, Úschovna, file2send, droppy.ch, atd.)

Soutěž se koná pod záštitou MŠMT.

0 komentářů: