Žádosti o stipendia Výboru dobré vůle do 25. února!

středa 10. února 2016 ·

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Nadané děti se zdravotním postižením, děti z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin, které potřebují finanční podporu pro zajištění svého studia na střední či vysoké škole, mají možnost požádat o stipendium prostřednictvím Fondu vzdělání – jednoho ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendia je 25. 2. a 25. 8. 2016.

Podmínky pro získání stipendia
– věk do 26 let
– studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
– studijní průměr do 2.0
– sociální a/nebo zdravotní handicap
– úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle

Podrobněji se můžete o Fondu vzdělání i kritériích a formálních podmínkách pro udělování stipendií dočíst ZDE.

V případě dotazů kontaktuje koordinátorku projektu paní Evu Kvasničkovou na kvasničkova@vdv.cz.

0 komentářů: