Nedostatek odborníků ohrožuje energetickou konkurenceschopnost ČR

čtvrtek 12. května 2016 ·

Česká energetika čelí v současnosti mnoha výzvám. Zajištění její dostatečné konkurenceschopnosti v budoucnu závisí na síle energetických firem, které zde působí. Jejich růst a existenci však omezuje dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podle Českého svazu zaměstnavatelů v energetice tento obor kriticky postrádá zhruba 6 tisíc specialistů. Příčinu vidí především v nedostatečném počtu kvalitních absolventů technických škol i nejednoznačných prioritách energetiky daných státem.

O aktuálních problémech v tomto oboru budou hovořit odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále představitelé technických vysokých škol i zástupci energetických společností na konferenci pořádané Českým svazem zaměstnavatelů v energetice. Akce se uskuteční ve čtvrtek 12. května v rámci Mezinárodního veletrhu výroby, rozvodu a užití energie FOR ENERGO v prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

„Problém nedostatku odborníků nevidíme jen v soukromém energetickém sektoru, ale chybí i konzultanti a odborníci ve státní správě. Současná generace nemá své nástupce, není komu předávat zkušenosti. Největším problémem je, že v energetice se musí uvažovat několik desítek let dopředu. Potřebný počet technicky zaměřených inženýrů nestačí vystudovat, natož získat zkušenosti, chybí nám jedna celá generace,“ hodnotí současnou situaci Lucie Janoušková, odborný pracovník z Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE).

Počet čerstvých vysokoškolských absolventů nepokrývá poptávku. Mladé energetiky vychová např. ČVUT v Praze, VUT v Brně, Technická univerzita v Liberci, VŠB-TU v Ostravě, ZČU v Plzni či UJEP v Ústí nad Labem. Např. Fakultu elektrotechnickou ČVUT Praha v loňském roce dostudovalo přes 660 absolventů, Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vloni úspěšně dokončilo zhruba 800 lidí. Podle odborníků je třeba začít s motivací mládeže a vyhledáváním technických talentů nejpozději na středních školách, vztah k přírodním vědám však vzniká již na nižších stupních. Důležitá je také efektivní spolupráce škol a komerční sféry, která je podle zkušeností ČSZE na vysoké úrovni. „Firmy poskytují školám finanční pomoc, organizují pro ně vzdělávací programy, stáže a soutěže. Velmi oblíbené jsou exkurze do energetických provozů, kde mají děti možnost vidět, jak všechno od začátku vzniká,“ upřesňuje Janoušková.


Hrozí českým domácnostem energetická chudoba?

Situaci v energetice komplikuje také stále se měnící státní energetická koncepce a chybějící jednoznačná vize, které energetické zdroje budou státem upřednostněné. V dlouhodobém horizontu se dá očekávat posílení kapacit obnovitelných zdrojů. Odborníci však varují před důsledky decentralizované energetiky, zejména před růstem cen distribuce elektřiny. „Pokud se stále více domácností bude odpojovat od elektrorozvodné sítě, nastane problém. V současné době sice klesá cena energie koncovým zákazníkům, nicméně v dlouhodobém horizontu musí dojít ke zdražení. Dnes mají distribuční společnosti největší část svých nákladů ve formě fixních nákladů. Pokud tedy bude klesat počet připojených zákazníků, bude třeba rozdělit stejné stálé náklady mezi menší množství odběratelů, což zapříčiní nárůst ceny,“ vysvětluje Janoušková. V krajním případě může nastat tzv. energetická chudoba, tedy stav, kdy řada domácností nebude schopná zaplatit účty za energii.

Podrobně se této problematice bude věnovat konference „Aktuální problémy české energetiky a odborného školství“, která proběhne dne 12. 5. 2016 v rámci doprovodného programu jarních průmyslových veletrhů.

0 komentářů: