Věda má budoucnost!

sobota 11. června 2016 ·

Žáci z pěti vybraných škol z celé republiky představili své projekty v rámci soutěže „Věda očima mladých aneb jak podpořit vědu a techniku v ČR“. Autoři těch nejzajímavějších si mezi sebou rozdělili odměnu více než 40 tisíc korun.

Přehled všech žákovských týmů letošního ročníku soutěže Věda očima mladých najdete na webových stránkách www.soutez.vedamabudoucnost.cz. Nejvíce ocenění získal projekt „Mykologická analýza ovzduší – jde to i doma!“ žákyň pražského Gymnázia Jana Nerudy (video ZDE).Práce posuzovala odborná porota sestavená z manažerů firem, zástupců organizace AISIS a členů Akademie věd ČR.

Hlavní kritéria soutěže bylainovativnost, realizovatelnost a přínos pro společnost. Ceny udělovala porota v několika kategoriích – hlavní cena, cena firem Bayer, Škoda auto, Sedlecký Kaolin a cena veřejnosti. Peníze žáci následně využijí buď k realizaci představených projektů, nebo jako podporu k vlastnímu studiu. Během konference mohli žáci také získat zpětnou vazbu k projektům, diskutovat se zaměstnanci firem a poznat účastníky programu z ostatních zapojených škol.

„Bayer, v rámci celosvětového projektu Making Science Make Sense, se aktivně věnuje vzdělávání mladých lidí v přírodovědných oborech v praxi. Vychází to z naší filozofie – Věda pro lepší život, a tak považujeme za přirozené být v České republice a na Slovensku součástí programu Věda má budoucnost. Právě motivace z praxe může být významná pro další rozhodování studentů, aby se dále věnovali přírodovědným oborům, protože zde vidí nejen uplatnění, ale také důležitý společenský přínos,“ uvádí Markéta Soukupová, Head of Communication, Bayer CZ/SK.

Prezentace soutěžních projektů je završením celoroční spolupráce škol a firem v programu Věda má budoucnost. Žáci během jednoho školního roku absolvují několik setkání se zaměstnanci, dozví se, jaké typy pracovních pozic firmy nabízejí, a mohou si mimo jiné vyzkoušet fiktivní přijímací řízení prostřednictvím sepsání vlastního životopisu či absolvováním pracovního pohovoru nanečisto se skutečnými personalisty. Právě tyto možnosti, jež jim pomohou při rozhodování o jejich budoucím profesním směřování, oceňují mnozí z účastníků nejvíce.

„Líbí se mi potkávat se s různými pracovními možnostmi, beru to jako rozšiřování mého rozhledu – že neexistují pouze práce jako lékař, právník či učitel,“uvedla v anonymním dotazníkovém šetření studentka sexty z Gymnázia Jaroslava Heyrovského. V bloku nazvaném Věda v praxi se žáci dostali do vývojových laboratoří a provozů firem nebo měli možnost zkoumat vědu na vlastní pěst s vědci a odborníky z Akademie věd ČR.

„Již několikaleté zapojení do projektu Věda má budoucnost je pro naše žáky velmi přínosné. Zjišťují, jak důležité je umět dobře napsat strukturovaný životopis, jakou formou může probíhat přijímací řízení do zaměstnání a v neposlední řadě se seznámí s fungováním firmy. Zároveň si uvědomí, v kolika odvětvích je možné uplatnit poznatky z fyziky a chemie,“uvedl Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Dr. Malíka z Chrudimi důvody zapojení jejich školy.

„Z rozhovorů s účastníky programu se dozvídám, že informace o tom, co se skrývá za zdmi velkých renomovaných firem, je pro ně nesmírně zajímavá záležitost. Žáci tak získávají lepší povědomí o tom, čím se zabývají firmy působící v oblastech přírodních a technických věd a jaké z toho pro ně plynou příležitosti pro jejich profesní kariéru. Že je pro ně návštěva takových firem užitečná, nám potvrzují žáci a především jejich učitelé,“uzavírá koordinátor programu Radim Zabadal.

0 komentářů: