Nevzali vás na VŠ? Ještě není nic ztraceno

pondělí 8. srpna 2016 ·

I přesto, že k řádným termínům přijímacího řízení na vysokou školu se chodilo už v červnu, vypisují se další. Nejen na soukromých, ale i na veřejných vysokých školách jsou stále ještě volná místa. Přihlásit se k přijímačkám se tedy můžete stále na celou škálu oborů, například ekonomické, technické nebo pedagogické.

Zdroj: Barbora Postránecká, Echo.cz 26. 6. 2016


…Přihlášky přijímají během léta na několik oborů na Technické univerzitě v Liberci, konkrétně na Ekonomické fakultě nebo na Fakultě aplikované informatiky. Během prázdnin je možné si podat přihlášku i na vybrané obory na Vysokém učení technickém v Brně či na Mendelově univerzitě v Brně. Na Karlově univerzitě zase vypsaly druhé kolo Katolická, Evangelická i Husitská fakulta.

Někde ani nemusíte dělat přijímací zkoušky. „Zájemci o bakalářské studium se mohou hlásit na Fakultu strojního inženýrství nebo na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, a to bez přijímacího řízení, kdy zájemci doloží například studijní průměr ze střední školy nebo doklad, že úspěšně absolvovali přípravné kurzy na těchto fakultách,“ uvedla mluvčí Vysokého učení technického v Brně Radana Kolčavová.

Vysoké školy vypisují během léta druhá nebo třetí kola přijímacích zkoušek z několika důvodů, které shrnuje mluvčí České zemědělské univerzity v Praze Josef Beránek: „Malý převis zájemců o jednotlivé obory a snaha vybrat a přijmout především talentované a motivované uchazeče. Dlouhodobě nižší zájem uchazečů o technické obory.“

Malý převis zájemců znamená, že pokud se škole do prvního kola nepřihlásil dostatek uchazečů, a oni tak nenaplnili své kapacity, vypíšou další kolo. Druhou možností je, že se sice na školu přihlásilo dostatek studentů, ale řada z nich skončila kvůli špatným výsledkům pod čarou. Druhé kolo je tedy šancí, jak na školu dostat dobré studenty.

Ještě je tu ale jeden důvod, proč školy vypisují přijímačky během léta nebo v září. Nechaly si akreditovat nový studijní obor, ovšem akreditaci získali později, a tudíž nestačili vypsat přijímačky v červnu. To je obvyklý důvod, proč se vypisují přijímačky v létě na Masarykově univerzitě v Brně. „Nejčastějším důvodem pro vypsání dodatečného přijímacího řízení je získání akreditace, kdy nechceme nechat uchazeče čekat na další běh standardního přijímacího řízení, a proto se vypíše dodatečné ihned po udělení akreditace,“ vysvětluje mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Tereza Fojtová.

Letos je to na Masarykově univerzitě případ oboru Ukrajinská studia. Tam se zájemci kvůli čerstvě získané akreditaci můžou hlásit do 11. srpna…


Šance i v září

Červencové, srpnové, ale i zářijové termíny jsou zcela běžné na soukromých vysokých školách. Například Cevro institut, vysoká škola právních a sociálních studií nabízí ještě dva řádné termíny přijímacího řízení – 24. srpna 2016 (přihlášky do 18. srpna) a 7. září 2016 (přihlášky do 31. srpna).

„Obvykle každý rok ale vypisujeme ještě náhradní termín přijímacího řízení, který bývá obvykle v druhé polovině září,“ doplňuje Ondřej Kubový z marketingového oddělení Cevro institut, který ještě dodává: „O srpnové a zářijové termíny přijímaček u nás bývá tradičně velký zájem, ale čím dál více uchazečů rádo absolvuje přijímací řízení už během jara. Je to způsobeno zřejmě tím, že chtějí mít již o prázdninách klid a jistotu, že se dostanou na obor, který je zajímá. Studenty k přijímacímu řízení a zápisu ještě prázdninami navíc motivujeme zajímavou slevou na školném.“

I Metropolitní univerzita Praha má každoročně přijímačky do všech oborů nejen v červnu, ale i v průběhu prázdnin a pak v září (7. září. a 21. září). „Počty studentů, kteří se na jednotlivé termíny hlásí, je přibližně stejný, nedá se říct, že na některý výrazně méně nebo více,“ uvedla Stanislava Zahálková, která má na škole na starosti komunikaci s médii.

Ještě v září se ale můžete hlásit i na některé státní vysoké školy, například na Fakultu elektrotechnickou na ČVUT (do 2. září), Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT (do 13. září) nebo na fakultu technologickou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (do 19. září).

Které vysoké školy stále ještě přijímají přihlášky, se můžete podívat na stránkách kampomaturite.cz, kde jsou přehledně vypsané všechny stále ještě otevřené obory.


Letní trénink

Přijmout vás ale mohou stále ještě i na školu, kam jste dělali přijímačky v červnu, ovšem přišel vám dopis o nepřijetí. Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou totiž obsazována dalšími uchazeči a to dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky.

Kdo byl naopak už přijat, ale zase se obává, zda to zvládne, se vyplatí podívat se na nabídku jejich nové alma mater pro prváky. Například Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá před začátkem zimního semestru přípravné kurzy pro první ročníky, během nichž si mohou studenti zopakovat modální slovesa v angličtině nebo funkce a množiny v matematice.

Vysoké učení technické v Brně zase každé léto pořádá letní školy oblíbené mezi čerstvě přijatými. „Například Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií nabízí Letní školu elektrotechniky. Určena je absolventům středních škol, kteří v září nastupují na elektrofakultu a bojí se náročnosti svého budoucího studia,“ říká Kolčavová.

Nejenže letní škola je pro zájemce zdarma, ale úspěšní absolventi dostanou ještě příspěvek na stravu a ubytování v rámci Kolejí a menz VUT v Brně.

Fakulta informačních technologií na VUT se zase snaží přilákat více studentek, a proto v rámci projektu Fakulta informačních technologií sluší dívkám pořádají Letní počítačovou školu FIT. Velmi široce zaměřená je pak Letní technická škola při Fakultě stavební, která startuje poslední srpnový den a nabízí shrnutí středoškolského učiva v předmětech matematika, fyzika, chemie a informatika.

0 komentářů: