Podceňování předškolního vývoje

středa 31. srpna 2016 ·

Dotazníkové šetření neziskové organizace Save the Children odhalilo u téměř poloviny rodičů podceňování schopnosti učení u jejich předškolních dětí, informuje britský deník The Independent.

Zdroj: Scio 5. 4. 2016

Rodiče přepokládají, že se jejich děti před nástupem do školy naučí zhruba 100 slov, což je pouze polovina vládou doporučovaného limitu. Výsledkem takového přístupu jsou děti, které mají s učením v první třídě problém a zůstávají pozadu za spolužáky někdy až do konce školní docházky.

Vědci z předních britských univerzit přitom vyzývají vládu, aby zajistila do každé mateřské školy nejméně jednoho kvalifikovaného pedagoga, který by se postaral o maximalizaci dětského potenciálu. Ve společném stanovisku poukazují, že mozek batolat je dvakrát aktivnější než mozek dospělých a dvakrát rychleji si vytváří spojitosti. Nevyužití možností mozkové činnosti v útlém věku, kdy se vytváří klíčové dovednosti jako mluvení a práce s jazykem, může pro děti znamenat problémy s učením ve třídě po mnoho dalších let.

Profesor neurovědy a dětského zdraví Torsten Baldeweg z University College London připomíná, že právě v předškolním věku se mozek nejvíce rozvíjí a tvoří se v něm důležitá spojení, jejichž absence může mít dopad na pozdější fyzický kognitivní, ale i emocionální rozvoj.

Zmiňované šetření však ukázalo, že 63 % rodičů (a 68 % otců) je přesvědčeno, že nejdůležitější období pro dětské učení je během školní docházky. Většina rodičů také uvedla, že cítí nedostatek podpory nebo rad pro raný vývoj dítěte. Podle Gareth Jenkins ze Save the Children je proto důležité vyvrátit omyl, že s učením může dítě vyčkat až do nástupu do školy, protože pokud do ní nastoupí a bude vývojově pozadu, pravděpodobně pozadu také zůstane.


Původní zdroj.

0 komentářů: