Iva Stuchlíková: Možnosti a omezení fakult při přípravě budoucích učitelů

úterý 29. listopadu 2016 ·

V 2. bloku konference MŠMT „Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu“ 14. 11. 2016 „Postavení učitelů – vzdělávání učitelů a vstup do profese“ přednesla stěžejní příspěvek prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

Hovořila o roli fakult, v jakých podmínkách pracují, jak je příprava učitelů koncipována, o možnostech, jak tuto přípravu rozvíjet a v čem tkví omezení fakult.


V jakém kontextu fakulty pracují?

Od 90. let chybí standard profese učitele – co čekáme od učitele ve třídě, jak se na to má připravit během studia na fakultě a co bude předmětem dalšího profesního rozvoje.

V té době taky došlo k útlumu oborových didaktik.

Po r. 2000 strukturování studia – tehdejší relativně fungující model opuštěn, nové podoby strukturovaného studia přinesly nové problémy – praxe, vztah obecné a oborové didaktiky apod.

Hospodaření fakult dlouhodobě na hranici červených čísel – odchod mladších akademických pracovníků, snižování velikosti kateder až na hranici (a mnohdy i pod) akreditovatelnosti, neadekvátní ocenění práce fakultních učitelů, aj.

V tvůrčí činnosti dlouhodobě odklon od hlavního zaměření vzdělávací činnosti (k oborům, k základnímu výzkumu), chybí koncepce aplikovaného (resortního) výzkumu, která by poskytla empirickou oporu pro přípravu změn.“


Prezentaci najdete ZDE.

Celá konference byla vysílána online, můžete se na ni podívat ZDE.


0 komentářů: