Výzkum učitelského vyhoření

čtvrtek 9. února 2017 ·

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze právě realizuje unikátní výzkum učitelského vyhoření na ZŠ. Máme zhruba 900 odpovědí, ale ještě bychom chtěli počet vyučujících navýšit. Hledáme proto cesty, jak informaci o výzkumu rozšířit mezi co nejvíce učitelek a učitelů ZŠ.

Učitelství je mimořádně náročné povolání. Cílem výzkumu je zjistit, jaké je riziko syndromu vyhoření mezi českými vyučujícími, a dále jeho souvislosti s tím, jakými způsoby člověk obvykle zvládá stresové situace a jaké má pracovní podmínky. Díky tomu bude mít výzkum praktické výstupy, které pomohou zlepšit učitelskou přípravu a pracovní podmínky. Zároveň nám to umožní porovnat pracovní podmínky učitelů a lékařů, u nichž již výzkum proběhl.

Uvědomujeme si, že se jedná o náročný úkol, ale doufáme, že to pro Vás bude i zajímavá příležitost zamyslet se nad vlastními zkušenostmi z odlišného úhlu pohledu.

Vaše odpovědi budou zcela důvěrné. Vedení Vaší školy, ani nikdo jiný se nedozví, jak jste Vy osobně odpovídal/a. Odpovídejte prosím co nejupřímněji. Výzkum nezjišťuje, co by vyučující „měli“, ale co reálně dělají a co si myslí. Žádné odpovědi nejsou správné, nebo špatné. Zajímají nás Vaše osobní profesní zkušenosti a pocity. Ty respektujeme, nechceme je hodnotit.

Výsledky výzkumu budou použity pro zlepšení pracovních podmínek ve školství – budeme je prezentovat MŠMT a zřizovatelům škol.

Údaje jsou sbírány anonymně, takže ani učitele/ku, ani školu nebude možné identifikovat. Vyplnění dotazníku je poměrně časově náročné (přibližně 45 minut), ale je možné ho kdykoliv (i opakovaně) přerušit a dokončit až do začátku března 2017. Výsledky budou zveřejněny na konci tohoto školního roku.

Dotazník je k dispozici na adrese http://vyzkumvyhoreni.pedf.cuni.cz/s/11109/3/

Tým projektu GAČR Učitelské vyhoření

0 komentářů: