Robert Čapek: Líný učitel. Jak učit dobře a efektivně

sobota 27. ledna 2018 ·

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Publikace ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tato kniha může velmi účinně a prakticky napomoci.

„Líný učitel“ je učební pomůcka pro pedagogy, jimž nestačí klasická skripta pro studenty pedagogiky, protože v nich nenalézají užitečné informace o tom, jak nejlépe učit. Autor této publikace je sám vystudovaný pedagog a psycholog a prošel si všemi typy škol. Nabízí jak teoretické pozadí založené na výkladu prvků didaktiky i psychologických jevů a principů, tak bezpočet praktických ukázek, metod výuky a námětů, jak se žáky pracovat.

Kniha otevírá náhled do naprosto neotřelého konceptu školní výuky. Předestírá výuku jako proces, kdy se děti vzdělávají víceméně samy díky aktivizujícím metodám, rozmanitému a zábavnému přístupu, a učitel jim pomáhá tak, aby to všechny děti zvládly, a učitel se mohl z jejich úspěchů těšit s nimi. Je to „líný učitel“, který hledá způsoby, jak sobě ulehčit práci, a dětem zkvalitnit výuku.

Každý, kdo knihu otevře, si bude přát, aby v každé škole panoval duch hravosti, živoucí aktivity, respektu, motivovanosti žáků a aby se v ní pohybovali motivovaní učitelé milující své žáky. Autor neustále připomíná rovněž nutnost přijímat děti takové, jaké jsou, přistupovat k nim individuálně, s respektem, zohledňovat schopnosti a jedinečné vlastnosti všech dětí. To je základní princip, jejž v dnešní době ve stále příliš zkostnatělém školském systému zoufale postrádáme.

Mgr. Alexandra Karpenková Petříková, editorka


O autorovi

Robert Čapek působil během své pedagogické dráhy jako pomocný vychovatel, vychovatel, ale převážně jako učitel na zvláštní, základní, střední a také vysoké škole – a to postupně a někdy i současně. Stejně tak se souběžně pohyboval na pěti českých univerzitách, kde vystudoval na první pohled spolu jen málo související obory: sociální pedagogiku, rodinnou výchovu, výchovné poradenství, školní management. Zkusil též sociologii, ale nakonec zakončil svá studentská léta s doktorátem z pedagogiky (Univerzita Olomouc) a z psychologie (Univerzita Karlova).

V současnosti působí na třech školách jako školní psycholog, didaktický mentor a příležitostný učitel. Také lektoruje semináře pro učitele a vzdělávací organizace na různá pedagogicko- psychologická témata, například podporující, klimatické a alternativní metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, odměny a tresty ve školní praxi, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Je autorem knih pro učitele: Moderní didaktika (2015), Odměny a tresty ve školní praxi (2008 a 2017), Učitel a rodič. Spolupráce, třídní schůzka, komunikace (2013), Třídní klima a školní klima (2010) a také dalších textů a metodik. Je spoluautorem učebnice a různých edukačně-gaminizačních programů.

„V této knize budu probírat četné aspekty učitelské práce a budu se snažit ukázat, že línější/chytřejší/kreativnější přístup je ten správný – jak pro učitele, tak hlavně pro jeho žáky. Jen zdánlivě paradoxně línější učitel odvede lepší práci a bude ve své třídě úspěšný… Takže nyní už je jasné, co to znamená „líný“, odhazuji nepotřebné uvozovky a dejme se společně pilně/líně do díla."

Obsah a více informací najdete ZDE.

0 komentářů: