Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za únor 2018

sobota 10. března 2018 ·

Únorová nadílka knižních i článkových novinek v Pedagogické knihovně J. A. Komenského. Tematická rešerše se týká ekonomiky školství v ČR v roce 2017.


Novinky za únor 2018

Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní

Ukázky

Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PISA 2015: úlohy z přírodovědné gramotnosti a metodika tvorby interaktivních úloh / Radek Blažek – První vydání
Praha: Česká školní inspekce, 2017 – 75 stran
ISBN 978-80-88087-12-0

Myšlenkový graf / Tony Buzan a Jennifer Goddard & Jorge Castaneda ; překlad: Johana Eliášová – v nakladatelství BizBooks vydání 1.
Praha: BizBooks, 2017 – 195 stran
ISBN 978-80-265-0620-1
Odkrývá tajemství schopnosti učit se a pamatovat si. Pomocí jednoduchého grafu dokážete neuvěřitelným způsobem zvýšit možnosti svého mozku, zapamatovat si mnohem víc, než jste si kdy uměli představit a začnete chápat věci v souvislostech, které vám před tím vůbec nepřicházely na mysl.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež): 
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Ukázky:

Mentoring, tentokrát optikou ředitele / Zdeněk Dlabola
In: Řízení školy: odborný měsíčník pro ředitele škol – ISSN 1214-8679 – Roč. 14, č. 12 (2017), s. 22–23.
Mentoring v současné době s úspěchem využívá mnoho škol jako techniky při podpoře začínajících učitelů, při zavádění změn nebo v péči o profesní růst učitelů. Autor článku se zamýšlí nad otázkou, jaké příležitosti přinášejí mentorské dovednosti do každodenní práce ředitelů. Co je to mentoring, jak probíhá rozhovor mentora a menteeho (člověk, o nějž mentor pečuje), 5 fází spolupráce mentora s menteem, nástroje mentoringu na úrovni vedení školy. Uplatňování mentoringu při vedení školy vytváří efektivní rámec pro změnu a sdílení kultury školy, v níž je otevřenost a spolupráce normou, kde se lidé učí jeden od druhého, kde zvyšují potenciál svůj i ostatních a pomáhají tak růst celé škole.

Prevence vyčleňování dítěte z kolektivu – role učitele / Ludmila Boková
In: Školní poradenství v praxi: nový odborný časopis pro poradenské pracovníky – ISSN 2336-3436 – Roč. 5, č. 1 (2018), s. 27–29.
Vyčleňování dítěte z kolektivu je první fází šikany a škola by tuto situaci měla řešit. Autorka se v článku zaměřuje na stručnou charakteristiku dětí, které jsou ohroženy, na roli učitelů, zejména třídních, která je při prevenci vyčleňování dětí z kolektivu zásadní. Opírá se o své zkušenosti z programů pro třídní kolektivy, z práce s učiteli a v neposlední řadě také o informace od rodičů při své práci na Rodičovské lince. Upozorňuje na nutnost předcházet problémům, uvádí možnosti prevence vyčleňování a cílené práce učitelů na příznivém klimatu ve třídě.

Přírodní škola: cesta jako cíl. Část 8, Rok v Přírodní škole / František Tichý
In: Řízení ve školství: [publikace pro řídící pracovníky ve školství] – Roč. 25, č. 6 (2017), s. 12–27.
Ředitel školy František Tichý popisuje průběh roku na pražském osmiletém gymnáziu Přírodní škola. Ta byla založena roku 1993 jako alternativa k velkým státním gymnáziím. Vzhledem k malému počtu studentů (max. kapacita školy je 80 žáků) se první ročník neotevírá každý rok. Hlavní filozofií není pouze příprava na budoucí povolání, ale aby byla škola pro studenty plnohodnotným životem. Podrobně jsou popsány každoroční akce: úvodní výjezd na začátku školního roku, podzimní výjezd (škola v přírodě), zimní výjezd (lyžařský výcvik), zdravotnický kurz, výjezd do tee-pee, Expedice.


Tematická rešerše:
ekonomika školství

Ukázky 

Dvojí metr na školy / Ondřej Šteffl
In: Lidové noviny: ISSN 0862-5921 – Roč. 30, č. 109 (12.V.) (2017), s. 15. Autor v příspěvku reaguje na diskuzi o rozdílech ve financování soukromých a veřejných základních a středních škol, o systému kontrol kvality poskytovaného vzdělávání těmito školami a přidělování dotací veřejným a soukromým základním školám.

Jak se změnily pracovní vyhlídky absolventů?
In: Práce & sociální politika: noviny Ministerstva práce a sociálních věcí – ISSN 0049-0962 – Roč. 14, č. 5 (2017), s. 5. V posledních třech letech se zásadně změnil pohled zaměstnanců na absolventy škol. V současné době jsou absolventi na pracovním trhu velmi žádaní. Firmy investují do vzdělávání zaměstnanců a spolupracují se školami, zvláště odbornými. V článku je uveden přehled nejžádanějších a nejlépe placených oborů středoškoláků i vysokoškoláků. Upozorňuje na velké rozdíly v uplatnění absolventů mezi regiony.

0 komentářů: