Spuštění platformy Khan Academy v češtině

úterý 26. června 2018 ·

Spolek Khanova škola spouští výukovou platformu KHAN ACADEMY poprvé zcela v češtině. Kromě výukových videí je nyní k dispozici spousta interaktivních cvičení a lekce programování. Nová platforma přináší personalizovaný přístup k učení a množství nástrojů, které mohou využít nejen žáci, ale také rodiče a zejména učitelé. Ti mohou vytvářet třídy, zadávat úkoly a sledovat pokrok žáků v reálném čase. To vše je dostupné zcela zdarma a pro všechny.


Nová platforma v češtině

Činnost Khanovy školy se soustředí na rozvoj digitálních výukových zdrojů, a to prostřednictvím překladů cvičení a tvorby či titulkování videí. Výuková videa s českými titulky i česká videa byla již součástí předchozího webu khanovaskola.cz.

Originální platforma Khan Academy v češtině však nabízí mnohem více. Důležitou funkcí jsou nástroje, které mají k dispozici učitelé. Ti mohou v rámci platformy vytvořit třídu, ve které žákům zadají úkol, a poté jeho splnění zkontrolovat. Žáky může při plnění zadaných úkolů motivovat, že za každý pokrok získávají body a odznaky.

„Khanova škola slouží studentům již 5 let, ale doposud jsme se soustředili především na překlad videí. To se nyní mění. Od nového webu si slibujeme, že bude mnohem užitečnější také pro učitele, kteří jej mohou využít k oživení výuky, ale také k zavedení moderních výukových stylů, například metody převrácené třídy.“ říká Markéta Matějíčková, zakladatelka Khanovy školy. „Modernizace českého vzdělávání, zvláště pak výuky matematiky, je poslední dobou žhavé téma. Khan Academy využívají po celém světě desítky miliónů uživatelů a jsme rádi, že je nyní zcela zdarma přístupná české veřejnosti.“ dodává předseda Khanovy školy Daniel Hollas.


O Khan Academy

Khan Academy je americká nezisková organizace založená v roce 2009 Salmanem Khanem. Jejím cílem je poskytovat bezplatné a kvalitní vzdělání všem bez rozdílu pomocí platformy, na které jsou k dispozici nejen výuková videa, ale také interaktivní cvičení. Khan Academy využívá přes 60 miliónů uživatelů po celém světě, kteří jen v roce 2017 zhlédli přes 300 miliónů videí a vyřešili více než 2 miliardy cvičení.

Důraz je kladen na bezchybné zvládnutí probírané látky, což může být důležitým doplněním klasického vyučování ve školách. Khan Academy nabízí nejen kompletní látku matematiky, ale i mnoho dalších předmětů – od chemie přes programování až po dějiny umění.


O Khanově škole

Česká nezisková organizace Khanova škola vznikla díky skupině dobrovolníků, kteří se shromáždili kolem úspěšného a bezplatného vzdělávacího projektu Khan Academy. Jejím cílem je nejen překlad obsahu Khan Academy do češtiny, ale také podpora českých tvůrců videí a propagace moderních výukových metod. Ke spuštění nové webové platformy Khan Academy v češtině došlo za štědré finanční podpory společnosti Bakaláři. Děkujeme!

0 komentářů: