Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za listopad 2018

sobota 15. prosince 2018 ·

Novinky z pedagogiky, psychologie, dětské literatury či článků v časopisech českých i zahraničních, které můžete najít v Pedagogické knihovně J. A. Komenského.


Novinky za listopad 2018

Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní

Ukázky

Jak se úspěšně učit s ADHD: praktický rádce pro rodiče / Stefanie Rietzler, Fabian Grolimund ; z německého originálu Erfolgreich lernen mit ADHS: der praktische Ratgeber für Eltern přeložila Tereza Těšínská – Vydání první
Bratislava: NOXI, 2018 – 255 stran
ISBN 978-80-8111-471-7 Sign.: II 116304V1
Pro děti s ADHD a jejich rodiče je škola často velmi zatěžující. Děti se většinou vyhýbají neoblíbeným domácím úkolům, vedou s rodiči nekonečné diskuze o tom, jaký smysl mají určitá cvičení, lelkují, jsou zasněné a rychle reagují podrážděně, když se jim něco nepodaří nebo nedokáží vyřešit nějakou úlohu. Knižní rádce nabízí rodičům konkrétní a praktické rady.

Absorbující mysl: vývoj a výchova dětí od narození do šesti let / Maria Montessori ; z anglického originálu The absorbent mind přeložil Radek Glabazňa – Vydání první
Praha: Portál, 2018 – 301 stran
ISBN 978-80-262-1393-2 Sign.: II 116294V1
Období ve vývoji dítěte do šesti let je podle M. Montessori za nejdůležitější v životě. Je to období, kdy se rodí budoucí dospělý se všemi svými charakterovými vlastnostmi, návyky a postoji. Do šesti let se rozhoduje o duši člověka. Cílem výchovy je nabýt odpovídajícího stupně nezávislosti.

Hlava na čísla: jak excelovat v matematice (i když jste z ní propadli) / Barbara Oakley ; překlad: Lenka Čížková – 1. vydání
Brno: BizBooks, 2018 – 319 stran
ISBN 978-80-265-0789-5 Sign.: II 116279V1
Fascinující kniha nabízí spoustu užitečných postřehů a technik, jak zvýšit efektivitu učení, jak udržet pozornost, jak správně procvičovat probranou látku, jak najít klíčové myšlenky a jak si je zapamatovat a tím vás proces učení začne doopravdy bavit.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi

Články
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Ukázky

Studenti vypadávají až moc často / Martin Rychlík. In: Lidové noviny: založeny 1893 – obnoveny 1988 – ISSN 0862-5921 – Roč. 31, č. 209 (8.–9. IX.) (2018), s. 3.
Příspěvek komentuje studijní neúspěšnost vysokoškoláků a uvádí údaje o neúspěšně ukončených bakalářských studiích (oborech) podle délky studia v letech 2001 až 2016 a vysoké školy (započatá studia v roce 2013). Podrobnosti lze získat na webu https://dropout.pef.czu.cz/Info.aspx v aplikaci, která přináší data o míře nedostudování studijních oborů na vysokých školách. Web spustil tým odborníků České zemědělské univerzity ve spolupráci s ministerstvem školství.

Vychovávejme v tělesné výchově!: program rozvíjející kritické myšlení / Radka Peřinová. Obsahuje bibliografické odkazy: 1 In: Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele – ISSN 1210-7689 – Roč. 84, č. 4 (2018), s. 14–18.
Úloha tělesné výchovy není jen výchova k pohybu, ale může podporovat i osobnostní a sociální rozvoj žáka. Autorka představuje program, který využívá formu konstruktivistického přístupu ve vzdělávání a podporuje kritické myšlení. Učitelé ho mohou využít na lyžařském kurzu, při sportovním soustředění nebo v rámci výuky tělesné výchovy, kdy není k dispozici tělocvična. Ukázkový program s názvem Fair play je určen pro 10–12leté žáky. Forma programu je vytvořena podle třífázového modelu E – U – R (evokace, uvědomění si významu informací a reflexe). Organizace jednotlivých fází je podrobně popsána v textu.

0 komentářů: