EDUzměna: Přidejte se k nám a pomozte rozproudit svěží vítr, který roztočí lopatky českého školství

pondělí 11. března 2019 ·

Výzva pro budoucí partnery Nadačního fondu EDUzměna s uzávěrkou do 5. dubna. „Chceme do společnosti vyslat jasný signál, že se velké firmy, nadace či státní instituce umí spojit, upozadit sebe sama a společně změnit něco tak zásadního, jako je vzdělávání dětí v 21. století. Věříme, že díky této synergii bude dopad naší práce silnější a udržitelnější,“ říká Martina Břeňová, ředitelka Nadačního fondu Avast.

České školství je dlouhodobě podfinancované. Mezi mladými lidmi je nízký zájem o povolání učitele. Chybí jasná systémová vize do budoucna i vize v rámci samotných škol. Děti do školy chodí nerady a výsledky studentů klesají v celosvětovém srovnání do průměru. To jsou jen některé signály, které upozorňují na tíživou situaci českého školství. Výsledkem je, že žáci často nezískají dovednosti, které potřebují pro život, a v učení nevidí smysl.

Zároveň však na desítkách škol existují příklady, že lze vzdělávat jinak a lépe. K tomu se rozvíjejí zajímavé inovace, které mají ambici pozitivně ovlivnit způsob učení dětí. Nadační fond Eduzměna si klade za cíl najít to nejzajímavější ve vzdělávání a podpořit ty, kteří chtějí vytvořit lepší budoucnost pro naše děti.

Poprvé v historii se stalo, že se čtyři velké české nadace spojily se společným cílem. Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF, prostřednictvím založeného Nadační fondu Eduzměna, platformy zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru a společně s odbornou radou složenou z expertů, akademiků i zástupců veřejné správy, chtějí dohromady podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice.

„Usilujeme o to, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století,” Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

K tomu, abychom byli úspěšní, potřebujeme najít ty nejkvalitnější partnery. Organizace či jedince, kteří jsou přesvědčeni, že český vzdělávací systém potřebuje promyšlenou podporu a chtějí se na ní podílet. A proto oslovujeme právě vás. Zapojte se s námi do pilotního projektu, který povede k tomu, že se ve vybraném regionu v průběhu 5 let zvýší kvalita všech škol a ve svém důsledku povede ke zlepšení učení dětí. Chceme společně s partnery vytvořit replikovatelný model, který bude možné nabídnout k šíření do dalších regionů, ale i důležitá poučení pro tvůrce vzdělávací politiky.

Naším záměrem není vymýšlet něco zcela nového. Chceme společně s partnery, kteří zde již řadu let dělají skvělou práci, najít způsob, jak posunout všechny školy v daném regionu na cestu k rozvoji.
Cílem je prokazatelný pozitivní posun na úrovni všech dětí a žáků (od mateřských škol po střední) ve třech oblastech: vztahu k učení a ke škole; ve čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti; v kompetenci řešení problémů.

Hledáme partnery, kteří mají zájem:
– Podílet se na jedinečném projektu, který usiluje o komplexní proměnu vzdělávacího systému;
– O finanční podporu spojenou se spoluprací na tvorbě modelu regionálního pilotu;
– Využít expertní zázemí, spolupráci s dalšími odborníky nejen na oblast vzdělávání, propojení se zajímavými profesionály a organizacemi nejen z České republiky, ale i ze zahraničí;
– Rozvíjet se dle individuálních potřeb (formou konzultací, sdílení zkušeností);
– V případě úspěšné spolupráce v první etapě dále dlouhodobě spolupracovat v podobě finanční podpory zaměřené mimo jiné i na institucionální podporu a další rozvoj organizace.

Jako symbol pro naši snahu jsme si vybrali větrník. Představuje změnu, naději a nový směr. Dává se do pohybu, když se do něj opře vítr. Pokud vám není lhostejné vzdělání našich dětí i budoucnost českého školství, roztočte ho společně s námi.

Společnými silami se mohou začít dít velké věci.

0 komentářů: