Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za únor 2019

sobota 16. března 2019 ·

Mají-li číst žáci a studenti, měl by číst i učitel. Každý měsíc přinášíme nabídku novinek Pedagogické knihovny J. A. Komenského.


Novinky za únor 2019Knižní novinky (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní
učebnice


Ukázky

Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let: kdy to bylo, kde se stalo, medvídě se zatoulalo / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda – 2. vydání
Brno: Edika, 2019 – 48 stran
ISBN 978-80-266-1368-8
Praktická cvičení pro předškolní děti přispívající k rozvíjení osobnosti, orientaci v prostoru a v čase.

Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let: kdy to bylo, kde se stalo, medvídě již nebloudilo / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda – 2. vydání
Brno: Edika, 2019 – 48 stran
ISBN 978-80-266-1378-7
Praktická cvičení pro předškolní a mladší školní děti přispívající k rozvíjení osobnosti, orientaci v prostoru a v čase.

Zachovejte klid, vaše žabka dospívá: cvičení mindfulness pro teenagery a hlavně jejich rodiče / Eline Snelová ; překlad: Romana Hegedüsová – 1. vydání
Brno: BizBooks, 2019 – 151 stran
ISBN 978-80-265-0839-7
Kniha poskytuje návod, jak udržet při výchově dospívajících rovnováhu mezi otevřenou myslí (mindfulness) a vřelým srdcem.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Co říkají pedagogové ze čtenářských škol po roce projektu / Terezie Koláčková. In: Kritická gramotnost – ISSN 2464-6318 – Roč. 4, č. Speciál 2018 (2018), s. 13–16.
Ve školním roce 2017/2018 se řada škol zapojila do čtenářského programu projektu Pomáháme školám k úspěchu. Jde o školy se zaměřením na rozvoj čtení a čtenářské gramotnosti. Deset učitelů odpovídá na otázky jak se jim v projektu pracuje, jaká jsou úskalí, z čeho mají obavy.

Co to vlastně je šedá literatura? / Petra Černohlávková, Radim Polčák, Matěj Myška, Hana Vyčítalová – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Čtenář: měsíčník pro práci s knihou – ISSN 0011-2321 – Roč. 70, č. 11 (2018), s. 383–391.
Pojem šedá literatura byl poprvé uznán jako odborný termín v 70. letech, výraznější pozornosti se mu dostalo v 90. letech minulého století. Šedá literatura se vymezuje jako informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí v elektronické i tištěné podobě, které současně nejsou vydávány komerčními vydavateli, ale institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost. Národní úložiště šedé literatury. Šedá literatura z pohledu práva. Odborná konference a projekt Digitální knihovna pro šedou literaturu. Ilustrace zobrazují typologii a mezinárodní slovník typů šedé literatury.

0 komentářů: