MŠMT: Od května bude platit nová podoba konkurzní vyhlášky

pátek 3. května 2019 ·

Konkursy na ředitele škol se od 1. května více zaměří na odbornost uchazeče. Tu posoudí vyšší počet členů výběrové komise, kteří budou mít k dispozici předem stanovená témata pro vedení řízeného rozhovoru. Novela příslušné vyhlášky také zjednoduší administrativu při výběru vhodného uchazeče.

Zdroj: MŠMT 24. 4. 2019

Novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích se týká výběru ředitelů škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů a začne platit od 1. května 2019.

Novela reaguje na praktickou potřebu upravit některá ustanovení stávající vyhlášky. Při přípravě byly zohledněny poznatky České školní inspekce, která se konkursních řízení účastní, a také podněty, které od vydání vyhlášky ministerstvu došly.

Předmětem úprav jsou především následující změny:

– Posílení hlediska odbornosti při posuzování vhodnosti uchazečů o pracovní místo ředitele tím, že dojde ke zvýšení počtu členů konkursní komise tak, aby byli zastoupeni vždy dva odborníci určení Českou školní inspekcí (vedle účasti školního inspektora). Novela také umožňuje, aby Česká školní inspekce vedle odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy mohla nominovat také psychologa nebo personalistu.

– Novela výslovně počítá s možností využití i jiných objektivizujících nástrojů personálního výběru, než je řízený pohovor nebo znalostní test. Tzv. doplňkovým hodnocením mohou být např. psychodiagnostické a personalistické nástroje výběru.

– Výslovně se upravuje způsob nominace člena komise, jímž je pedagogických pracovník, a člen komise, kterým je člen školské rady a to volbou mezi nimi samotnými.

– Zavádí se témata pro vedení řízeného rozhovoru s uchazečem. Řízený rozhovor by měl být zaměřený zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

– Novela také vychází vstříc praktickým potřebám zřizovatelů, a to zjednodušením administrativy a ulehčením pro orgány územních samosprávních celků – např. jde o návrh vypuštění institutu formálního vyřazení uchazečů, kteří nesplnili podmínky vyhlášeného konkursního řízení. Novela řeší také některé zjištěné, zejména legislativně-technické nedostatky.

Text vyhlášky ve znění novely je dostupný ZDE.


0 komentářů: