Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský: Zázrak tří květin. Terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími

sobota 8. června 2019 ·

Tři květiny v názvu odkazují na tři základní principy této terapie: naději, spolupráci a tvořivost.

Kniha představuje základní principy a metody terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a dospívajícími. Autoři vycházejí především z modelu Kids' Skills, vytvořeného finskými terapeuty Benem Furmanem a Tapanim Aholou, ale nabízejí originální a rozšířené pojetí a využití tohoto modelu.

Podrobně se kniha věnuje jednotlivých metodám a krokům ve čtyřech klíčových oblastech:
1. připojování a navazování spolupráce s dětmi, rodiči a dalšími zainteresovanými subjekty;
2. rozvíjení představy žádoucího stavu;
3. využití zdrojů, které jsou k dispozici;
4. iniciace a podpora terapeutické změny.

Rovněž obsahuje přehledné popisy konkrétních postupů a četné příklady z praxe.

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., a PhDr. Daniel Žákovský jsou mezinárodně certifikovaní trenéři metody Kids' Skills, lektoři komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení a členové týmu Dalet.

Leoš Zatloukal vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci a několika dalších vysokých školách, pracuje jako terapeut v Olomouci a v Brně.

Daniel Žákovský působí jako terapeut ve Zlíně a v Kroměříži, zaměřuje se zejména na práci s dětmi a pěstounskými rodinami.

Ukázky z knihy najdete ZDE.


0 komentářů: