Jana Hrubá: Kulatý stůl SKAV: NÚV + NIDV = ?

úterý 5. listopadu 2019 ·

Pro někoho záhadný název říjnového kulatého stolu skrýval otázku, co bude výsledkem sloučení přímo řízených organizací MŠMT – Národního ústavu vzdělávání (NÚV) a Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV). Informace byly poněkud rozporné.

Jedním z panelistů byl náměstek ministra školství Václav Pícl, který si přivedl z MŠMT posilu – pány Faltýna a Bannerta.

V panelu byli dále:
Tomáš Bouda / Centrum dalšího vzdělávání PedF OU, Stálá konference ředitelů škol
Hynek Cígler / FSS MU
Dominik Dvořák / ÚVRV PedF UK
Eva Zirhutová / MAP Sedlčany

V auditoriu seděli mj. někteří pracovníci ústavů a (bývalí) pracovníci MŠMT.

Otázky zněly:
– Jak by měl fungovat nový národní pedagogický institut?
– Jaký typ státní organizace ve školství potřebujeme?
– Jaké jsou na ni požadavky, aby se docílilo kvalitní revize RVP a rozvoje DVPP?
– Vyplatilo se nám v minulosti zrušení VÚP, ÚIV, NIDM, NÚOV, IPPP?
– Jaké bychom měli mít nároky na vedení takové organizace?

Bohužel, ani na jednu z těchto podstatných otázek se účastníkům od pana náměstka nedostalo odpovědi. Také na webu MŠMT naleznete pouze informaci z roku 2010, že ministr Dobeš hodlá sloučit 4 OPŘO z důvodu nalezení úspor, protože se jejich činnosti překrývají.

S obtížemi můžeme dát dohromady jen kusé útržky informací o celé záležitosti, které zazněly nejen z panelu, ale také od přítomných ze sálu. Kulatý stůl se natáčel, takže budete moci brzy shlédnout video na webech SKAV a EDUin. Možná budete s pochopením informací úspěšnější.


Co jsme se vlastně dozvěděli?


– Ke sloučení dochází na příkaz premiéra ušetřit na úřednících ve státní správě.
– Ve stávajících OPŘO byly překryvy v činnostech (i po 10 letech od prvního sloučení???).
– Některé činnosti byly shledány jako zbytné a přesunuty jinam (kam?).
– Předem nebyla provedena hloubková analýza činností, podkladem pro rozhodnutí se stala jen SWOT analýza.
– Sloučení od 1. 1. 2020 bylo oznámeno o prázdninách, v čase dovolených. Nyní už zbývají jen dva měsíce.
– Transformace probíhá v součinnosti s organizacemi („AHA!“ ozvalo se ze sálu). Návrh organizační struktury vycházel z návrhů vedoucích organizací.
– Z NÚV přejde část činností do Cermatu, zbytek NÚV a NIDV bude sloučen do NPI = Národního pedagogického institutu.
– Činnosti se týkají 5 pilířů: 1) kurikulum, 2) systematická podpora pedagogických pracovníků, 3) kariérové poradenství, 4) podpora školských poradenských zařízení, 5) lepší využívání výstupů z projektů ESF.
– Zároveň má dojít k posílení podpory v regionech, kde je zapotřebí více odborníků.
– Činnosti tedy zůstávají (narůstají), ale s méně lidmi (ze 106 úvazků je zrušeno 66). Podle nám. Pícla ve vedoucích funkcích, nemá to vliv na odborníky. Výběr odborníků prováděli stávající ředitelé organizací.)
– Odcházejí prý další lidé, protože by dělali víc práce za méně peněz (byli honorováni také z projektů). Podle pana náměstka bude peněz více.
– Při hodnocení úkolů v ústavech nebyla vždy spokojenost, nebyly zapojeny školy a velké rezervy byly v jednání s asociacemi ředitelů.
– MŠMT chce posílit svou koncepční a strategickou roli a větší podíl na řízení. (Kdo tedy řídil OPŘO doposud?)

Nejvíce obav a emocí projevili lidé z bývalého Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Poradenský systém je už teď přetížen (inkluze), činnost nebude dostatečně zajištěna.

Přínosy sloučení: „Dojde k propojení – vznikne systém podpory v celém systému.“

Pochybnosti:

Některé výroky diskutujících:
„Povede to k nezvládání agend – nedopadne to dobře. Skončí to privatizací.“
„Připravit se, že některé věci zkolabují. Existuje plán B???“
„Hrozba privatizace je reálná.“
„Dokážu se vžít do pocitů lidí – je to chyba MŠMT. Ujistit je, že budou pracovat na stejných věcech. Je ale otázka, zda to v tom počtu dokážou.“

0 komentářů: