Novinky v Pedagogické knihovně J. A. Komenského za říjen 2019

sobota 30. listopadu 2019 ·

Co můžete najít v Pedagogické knihovně J. A. Komenského z novinek za měsíc říjen. Tematická rešerše je tentokrát věnována enviromentální výchově a vzdělávání.


Novinky za říjen 2019


Knižní novinky (hlavní fond):

pedagogika
učebnice
ostatní


Ukázky

Památky nás baví. 1, Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních škol: metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání / Hana Havlůjová, Petr Hudec, Martina Indrová a kol. Vydání první
Praha: Národní památkový ústav, 2015, 183 stran
ISBN 978-80-905631-6-2
Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Výstupů tu najdete celkem šest pro různé stupně a typy vzdělávání.

Obory budoucnosti / Alec Ross; přeložil Jan Prokeš. Vydání první
Praha: Argo, 2019, 330 stran
ISBN 978-80-257-2881-9
Zasvěcený a informovaný pohled na přicházející změny v oborech, které nejvíce ovlivní naší ekonomickou budoucnost, počínaje robotikou a umělou inteligencí přes kybernetickou bezpečnost a komerční využití genomiky až po dopad digitálních technologií na peněžní trhy.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):

novinky


Články:

z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Virtuální matematika: příležitost pro matematicky zdatné žáky. In: Řízení ve školství: [publikace pro řídící pracovníky ve školství]
ISSN 2336-7768. Roč. 27, č. 4 (2019), s. 37–39.
Norský projekt Virtuální matematická škola přispívá k naplňování vládní strategie na období let 2017 až 2021, která se zaměřuje na digitalizaci primárního a sekundárního vzdělávání. Cílem je zajistit, aby si žáci osvojili digitální kompetence, které jim umožní uspět v životě, studiu, zaměstnání i občanství. Virtuální výuka matematiky v daném projektu je postavena na pedagogickém přístupu převrácené třídy, kdy se činnosti odehrávající se tradičně ve třídě konají mimo třídu a naopak. Čas ve vyučovacích hodinách je věnován žákovským aktivitám, které maximalizují učení, zatímco běžná výuka se odehrává doma přes digitální prostředí. Projekt je určen pro pokročilé žáky 10. třídy (závěr nižšího sekundárního vzdělávání) s možností účasti na hodinách matematiky v prvních ročnících vyššího sekundárního vzdělávání.

Úzkostí a strachem volá naše duše i tělo o pomoc / Radka Loja; [Autor interview] Marie Těthalová. In: Informatorium 3–8: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách
ISSN 1210-7506. Roč. 26, č. 7 (září) (2019), s. 8–10.
Rozhovor s psycholožkou Radkou Lojou o duševním zdraví. Jak pečovat o své psychické zdraví, kdy vyhledat odbornou pomoc. Emoce si vytváříme my sami a neseme za ně zodpovědnost. Je možné obrnit se vůči emocím druhých. Psycholožka dále hovoří o vyhoření lidí z pomáhajících profesí. Jak se vyhoření projevuje, jak můžeme vyhoření předcházet, co dělat, když už vyhoříme. Důležitou roli hraje všímavost (mindfulness).


Tematická rešerše Environmentální výchova a vzdělávání 

0 komentářů: