Koronavirus.edu.cz: Nový web pomáhá během pandemie

středa 9. prosince 2020 ·

Ředitelé a učitelé mateřských, základních a středních škol na novém webu Národního pedagogického institutu a MŠMT naleznou přehledně, stručně a jasně podané základní informace týkající se distančního vzdělávání a dalších oblastí, kterými se organizace zabývá.


Zdroj: Národní pedagogický institut 9. 11. 2020


Ředitelé a učitelé mateřských, základních a středních škol na novém webu Národního pedagogického institutu a MŠMT naleznou přehledně, stručně a jasně podané základní informace týkající se distančního vzdělávání a dalších oblastí, kterými se organizace zabývá. "Nový web učitelům mimo jiné umožňuje v rámci skupiny na sociální síti výměnu zkušeností se vším, s čím se aktuálně potýkají,“ říká ředitel NPI ČR Ivo Jupa. 


Jednoduchá a přehledná stránka je v sekci Informace a FAQ průběžně doplňována a aktualizována informacemi z MŠMT a MZČR. Učitelé a ředitelé mohou také mezi sebou diskutovat a sdílet nápady a inspiraci ze škol. To nejzajímavější z diskuze ve FB skupině průběžně přidáváme na samotný web.


Jak se popasovat s nástrahami on-line výuky? Jak s žáky komunikovat on-line? A jak vůbec s on-line výukou začít? V sekci Distanční vzdělávání jsou nachystána návodná videa, navazující texty a přístup k dalším zdrojům. Stránka se tak pro pedagoga může stát základním odrazovým můstkem k lepšímu pochopení možností on-line výuky. 


Garantem rubriky je projektový manažer SYPO Jiří Nekola. „Webináře přinášejí praktické rady, jak realizovat online výuku a na co si dát pozor. Na výběru témat spolupracujeme s učiteli a řediteli, se kterými jsme v pravidelném kontaktu díky našim metodickým kabinetům a stálé konferenci ředitelů. Hledáme lektory, kteří mají s tématem praktické zkušenosti. Webináře zveřejňujeme zdarma a bez administrativní zátěže. Věřím, že to vše činí z webinářů, které jsou přímo navázané na praxi a čerpají z ní, přínosnou součást profesní podpory.”


V sekci Virtuální škola se pak pro inspiraci shromažďují konkrétní mezipředmětové projekty a aktivity pro on-line výuku žáků. Redakční rada této sekce je složená ze zástupců projektů a aktivit NPI ČR (projekty PPUČ a SYPO, DigiKoalice, Talentovani.cz, Metodický portál RVP.CZ), další sekce a projekty NPI se průběžně přidávají.


Koordinátorem redakční rady je Petr Naske, který nám popsal první zkušenosti se spuštěním záložky: „Nabízíme inspiraci pro učitele, kteří ve virtuální škole naleznou adaptované úkoly pro přímé zadání žákům v době distanční výuky. Mottem virtuální školy jsou hesla: (1) VEZMI aktivitu – (2) ADAPTUJ pro sebe pokyny pro žáky (čas do 5–10 minut) – (3) POŠLI žákům – (4) SESBÍREJ zpětné vazby/výsledky žáků – (5) NAPLÁNUJ reflexi s žáky. Plánujeme rozšířit vstupy virtuální školy i o podklady pro MŠ a SŠ. Uvítáme zpětné vazby učitelů, co by chtěli pro ostatní učitele ve virtuální škole zveřejnit a pomoci jim s realizací smysluplné výuky #nadalku.“


V rámci podpory rovných šancí ve vzdělávání web nabízí také psychologickou pomoci pedagogům i rodičům, na které dopadla koronakrize. Garantem rubriky je Tomáš Machalík a ten říká: „Po jarních zkušenostech s uzavřením škol víme, jak náročná tato situace pro všechny byla. Proto jsme na odkazu https://zapojmevsechny.cz/pomoc/ spustili službu psychologického poradenství na dálku. Prostřednictvím jednoduchého formuláře mohou pedagogové či rodiče v obtížné situaci zanechat kontakt našim psychologům a psychoterapeutům, kteří jim následně nabídnou svou pomoc. Služba probíhá diskrétně a je bezplatná.“


0 komentářů: