Příručka pro začínající učitele – sociální sítě

pátek 4. prosince 2020 ·

Dnes téma, které podle mě má velkou roli v dnešní společnosti, a proto i v životech učitelů a studentů.


Zdroj: blog Tajný učitel 15. 11. 2020


Když jsem na pedagogické fakultě studoval já, tak už „frčel“ Facebook. Jen Facebook. Předchozí generace neměla nic. Ale dnešní generace budoucích učitelů žije na sociální sítích ve velké míře a troufám si tvrdit, že většina dnešních studentů pedagogických fakult alespoň jednu sociální síť má. Proto by se s tím mělo počítat a proto by se to mělo zmínit při přípravě budoucích učitelů na fakultách, i kdyby to bylo třeba jen na pár minut.


Podle postupu „Průvodce“ jste už ve škole, máte za sebou přípravný týden i první hodin před žáky. Víte, co je možné, že se teď stane? Žáci si vás pravděpodobně vygooglí. Ne všichni, ne většina, ale někteří ano. A ti to pak budou sdílet do třídního chatu a tam už to zaujme většinu. A pak může nastat chvíle, kdy se vás někdo zeptá: „pane učiteli, tady na tý fotce, to jste Vy?“, nebo přiletí konkrétní osobní otázka.


A tak je potřeba zvážit vlastní působení na sociálních sítích. Mít či nemít sociální sítě, to je osobní otázka, která patří jinam. Ale hodně často se, nepřekvapivě právě na sociálních sítích, řeší učitelské působení na Facebooku a dalších sítích a pak především otázka (ne)sledování a (ne)reagování na žákovské „žádosti o přátelství“.


Dnes sociální sítě nabízí možnost působit pod smyšleným jménem nebo například uzavřít svůj profil „zámečkem“, což znamená, že je profil uzavřený pro veřejnost a každý, kdo chce nahlédnout, musí požádat o povolení majitele profilu. Z výsledků několika velkých debat jsem se dozvěděl, že učitelé často využívají možnost zúžit výběr svých sledujících, kterým je konkrétní příspěvek určen, příspěvky totiž mohou jít jen blízkému okruhu lidí nebo všem. Stačí si pohrát s nastavením. To vše je dobré zvážit. Co chcete, aby studenti o vás věděli a viděli? Chcete, aby vás studenti mohli sledovat? A co třeba jejich rodiče? Co až vám rodič na váš otevřený profil napíše soukromou zprávu? Jde o vlastní (ne)bezpečí.


Častějším tématem je sledování žáků a nechání se sledovat žáky. Většinou (soudě na základě několika větších debat v učitelských komunitách na Facebooku a dalších sociálních sítích) učitelé žáky nesledují, jen výjimečně a to ještě až po skončení vztahu učitel – žák. Opačně je to složitější. Je samozřejmě možnost se nechat sledovat (v takových případech je klasickým argumentem „nepoužívám účet pro osobní věci“), na Facebooku je možnost počkat a uzavřít přátelství až po skončení školy a odchodu žáka (velmi časté), nenechat se sledovat znamená prakticky mít soukromý uzavřený profil a skrývat se před světem.


Další věc je samozřejmě určitá obezřetnost. Studenti vás mohou potkat v baru. A vyfotit. Studenti vás mohou vyfotit a udělat z vás meme. Nehodnotím, jestli je to špatné nebo správné, jen je s tím třeba počítat.


Ale sociální sítě jsou také geniální nástroj pro získání informací a zas dalších nástrojů.


Extrémně doporučuji najít si na své sociální síti několik učitelů různého zaměření a dlouhodobě je sledovat. A skvělé by bylo je sledovat už při studiu. Proč? Studiem se získávají často jen teoretické poznatky, sledováním učitelů na sociálních sítích lze získat praktický náhled na práci učitelé, co to obnáší, co se řeší za problémy, co učitele trápí a z čeho se raduje. A to je podle mě něco neocenitelného.


Pravděpodobně každý zná ten druh potěšení a uklidnění, když jiný učitel má stejný problém, udělal stejnou chybu, stejná věc mu nefunguje – proto se říká „sharing is caring“. Sdílení chyb ukazuje, že si chyby uvědomujeme a jsme schopni se pokusit o nápravu. Sdílení chyb říká ostatním učitelům „nejste v tom sami“. A proto je to potěšující a uklidňující, jak jsem psal na začátku odstavce.


Ale asi hlavní kouzlo sociálních sítí v rukou učitelů jsou „tuny“ inspirace, nápaditosti a pomoci. Nevíte si rady? Odborníci na danou věc vám poradí. Nevíte, co dělat se sedmáky? Učitel ten a ten zrovna vyzkoušel novou metodu, zkuste ji taky. Správně nastavené sítě jsou naprostou přehlídkou různých metod a nápadů, které můžete přizpůsobit svým žákům a pomoct jim tím při učení (se).


0 komentářů: