Stanovisko Učitele naživo, z. ú. k zamítnutí žádosti o akreditaci studijního programu Učitelství pro 2. a 3. stupeň ZŠ a pro SŠ

pondělí 14. prosince 2020 ·

Zamítnutí žádosti chápeme jako důkaz limitů systému pro realizaci takto inovativní koncepce za současných pravidel a při současném způsobu jejich uplatňování Národním akreditačním úřadem (NAÚ).


Zdroj: www.ucitelnazivo.cz 3. 12. 2020Stanovisko Učitele naživo, z. ú. k zamítnutí žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ radou Národního akreditačního úřadu ze dne 12. 8. 2020


Organizace Učitel naživo, zapojení odborníci i podporovatelé plně stojí za kvalitou vzniklého programu, která vychází z dlouholetých evaluačně ověřených úspěchů na poli přípravy učitelů, špičkového zahraničního i českého know-how a výrazných osobností v oboru.


Navzdory tříleté snaze zapojených expertů předcházet všem možným připomínkám k akreditační žádosti a navzdory silné podpoře respektovaných osobností a organizací nedokázal program tyto formální požadavky v plné míře naplnit. Celý proces akreditace programu (detailně popsaný očima garantky programu prof. Vladimíry Spilkové naleznete zde) tak jasně ukazuje klíčová místa, která brání zlepšování kvality přípravy budoucích učitelů.


Budeme rádi, pokud tato naše zkušenost přispěje, spolu se zkušeností řady lidí, kteří to bez úspěchu v posledních 30 letech zkusili před námi, k hlubší debatě o tom, jaké učitele chceme (co považujeme za kvalitu), jakou přípravu pro svou práci potřebují, kdo takovou přípravu má realizovat a jak mají být nastavené mechanismy zajišťování kvality (akreditační požadavky apod.) tak, aby byly skutečně účinné a ne kontraproduktivní.


Děkujeme všem partnerům za podporu v celém procesu i za obrovské množství podpůrných reakcí. Na naší společné vizi změny přípravy učitelů pracujeme o to intenzivněji.


Martin Kozel a Jan Straka, spoluředitelé1 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...
14. prosince 2020 v 12:38  

Eduin a spol. aneb Gordický uzel financování školských lobbistických "neziskovek"

https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=762182