Klára Koubská ze ZŠ Smart: Digitální gramotnost patří mezi naše priority

pátek 15. ledna 2021 ·

Roudnická základka získala první místo v Cenách za inovace ve vzdělávání EDUína. Bodovala s Buddies programem z grantu Nadace O2. Tamní úspěšné učitelce Kláře Koubské jsme položili otázky věnované současnosti i blízké budoucnosti českého školství, které čekají nevyhnutelné změny.


Jak podle vás bude vypadat české školství za deset let? Viz revoluce 4.0?


V roce 2030 budou školy mnohem účelněji rozvíjet individuální potenciál svých žáků na základě znalosti jejich silných stránek. Namísto memorování rychle zastarávajících informací v některých předmětech se žáci budou věnovat rozvoji dovednosti kriticky posuzovat fakta, hledat příčiny konkrétních situací a jejich důsledky. Školy budou skutečně umět vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní učení. Důležitou dovedností rozvíjenou již od mladšího školního věku bude flexibilita a schopnost reagovat na nečekané výzvy. Žáci i učitelé budou digitálně gramotní a budou se umět pohybovat v on-line světě bezpečně a efektivně. Škola bude od útlého věku rozvíjet občanské kompetence a společenskou odpovědnost za druhé i za stav planety.


Toto všechno nebudou pouze fráze a líbivé úvody školních vzdělávacích programů, ale pro každou školu, každého učitele a každého žáka to bude realita. Pokud se to podaří, pak zvládneme bez problémů nejen revoluci 4.0.


České školství si vyzkoušelo kvůli koronavirové krizi distanční výuku. Jaké jsou její výhody a nevýhody a co si z toho učitelé a žáci odnesou? 


Jednoznačným, i když zpočátku těžko uchopitelným přínosem distanční výuky je to, že učitelé přestávají být hlavními hybateli vzdělávání svých žáků. Výuka přenesená do prostředí on-line předpokládá, že si žák zvládne zorganizovat svůj školní den tak, aby se připojil do plánovaných on-line hodin, následně sám sebe motivoval k dokončení samostatné práce a zvládl odevzdání jejích výsledků. To vyžaduje dovednosti organizační i technické a zároveň to předpokládá motivovanost a odhodlání. Pokud by si žáci tyto získané dovednosti přinesli po návratu prezenční výuky zpátky do školy, můžeme se mílovými kroky posunout v kvalitě vzdělání kupředu.


To, co distanční výuka nezajistí, je sociální kontakt. Jeho absence může výrazně negativně ovlivnit psychickou pohodu dětí. Paradoxně, i tato skutečnost ale přináší dobrou zprávu pro budoucnost českého školství. Pokud si uvědomíme fakt, že sociální kontakty a komunikace s ostatními lidmi jsou nenahraditelné a je třeba je cíleně pěstovat a rozvíjet, výchova k občanství a rozvoj komunikačních dovedností přestanou být popelkami školních vzdělávacích programů. Školy budou věnovat čas tomu, aby žáci získali tyto kompetence, které v životě skutečně využijí a které budou mít celospolečenský pozitivní dopad. 


Jak se věnujete online světu ve vaší škole? Jak zužitkujete nabité zkušenosti z online výuky do dalších let?


Digitální gramotnost patří mezi priority naší školy. Ve vzdělávacím programu věnujeme již na prvním stupni prostor pro práci žáků s počítačem v off-line i on-line modu. Věnujeme se nejen digitálním dovednostem, ale také bezpečnému pohybu v on-line prostředí a zdravému přístupu k technologiím. Naše starší školní děti využívají digitální technologie pro své vzdělávání na každodenní bázi, v on-line prostředí se pohybují poučeně a umí pracovat s informacemi.


Zkušenosti žáků z distanční výuky rozhodně hodláme využít i v prezenční výuce. V moderním vyučování jsou digitální technologie bránou do světa nekonečného množství informačních zdrojů, kterému klasické učebnice nemohou konkurovat ani množstvím obsahu, ani aktuálností a dnešními dětmi tak vyhledávanou interaktivností. Jednou z trvalých změn bude tedy přesun k on-line informačním zdrojům. Současně zachováme také digitální podobu některých prací žáků. Jednoduše řečeno, učebnice a sešit, tak jak je známe z klasické školy, budou jedním ze zdrojů informací, ale zdaleka ne jediným.


Odnesli jste si první místo z Ceny za inovace ve vzdělávání EDUína 2020. Zvítězil váš projekt podpořený grantovým programem O2 Chytrá škola. To je velký úspěch, ale i velká výzva. Co vám toto vítězství přináší a v čem vás zavazuje?


Program Buddies on-line je distanční obdobou našeho školního komunitního programu, který pomáhá menším dětem úspěšně zahájit školní docházku a vytváří dobré vztahy v rámci školního společenství. I když si moc ceníme toho, že jsme na distanční výuce zvládli částečně nahradit chybějící sociální kontakt žákům, kteří ho potřebovali, hlavní smysl programu buddies spočívá v setkávání tváří v tvář, a to chceme po obnovení prezenční výuky zachovat. Zároveň nás těší, že i pro nelehké časy pandemie máme k dispozici způsob, jak propojovat naši školní komunitu a pomáhat si navzájem.


Budeme rádi, když se náš program podpořený Nadací O2 zalíbí i dalším školám a v libovolné podobě ho využijí pro své žáky. Jsme připraveni komukoliv pomoci s realizací takového záměru.


Jak pohlížíte na portál O2 Chytrá škola. V čem může být prospěšný?


I když česká škola a naše společnost celkově udělala v posledních letech velký pokrok v oblasti informovanosti o bezpečnosti digitálního světa a jeho nástrahách, stále ještě máme co se učit. To platí pro děti, ale ve stejné míře i pro rodiče a další dospělé. Proto velmi oceňujeme aktivity O2 v této oblasti, obzvlášť komplexní informace a nabídku portálu O2 Chytrá škola.


Z tohoto portálu pravidelně čerpáme materiály pro digitální a mediální výchovu. Web je přehledný a nabízí inspiraci a podklady k tématům, která ve škole s dětmi probíráme. Za velmi užitečné považujeme především výuková videa. Ta využíváme jak na prvním, tak na druhém stupni. Pro děti jsou srozumitelná a zároveň vždy nabízí řešení, jak se v dané situaci chovat bezpečně a zodpovědně.


Učitelé naopak oceňují metodické materiály a doporučení odborníků. Při přechodu na distanční výuku jsme z webu Chytré školy čerpali i mnoho rad a tipů na převedení školy do prostředí MS Teams.0 komentářů: