Tisíce středoškoláků hodnotily distanční výuku, problémy přetrvávají

úterý 26. ledna 2021 ·

Česká středoškolská unie (ČSU) upozorňuje na nedostatky distanční výuky, které vyplynuly z provedeného dotazníkového šetření. ČSU přichází s vlastními řešeními těchto problémů a zároveň apeluje na ministerstvo školství i učitele. Unie na problémy tak nejen poukazuje, zároveň je připravena diskutovat možná řešení.


ČSU provedla v listopadu 2020 dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat silné a slabé stránky distanční výuky z pohledu středoškoláků. Ačkoliv se většina studentů shodla na tom, že kvalita distanční výuky se v porovnání s jarem zlepšila, stále vnímají nezanedbatelné problémy. Jako ty hlavní lze uvést zhoršené psychické zdraví studentů, zvýšenou zátěž, nevyhovující online hodiny a vysoké nároky ze strany školy nebo také znovu hrozící přehlcení testy při návratu do škol.


Přes 40 % respondentů uvedlo, že má příliš online hodin, téměř třetina respondentů se shodla na tom, že způsob testování a známkování je nevyhovující. Jako největší negativa distanční výuky studenti vidí především nedostatek sociálního kontaktu, technické potíže při výuce, nereálné požadavky učitelů nebo nedostatek motivace při studiu; na druhé straně však stojí možnost organizace vlastního času a větší volnost, které studenti vnímají kladně. 


ČSU již na řešení těchto problémů pracuje. V následujících týdnech bude pro středoškoláky na svých sociálních sítích a webových stránkách zveřejňovat tipy či doporučení, zároveň bude aktivně řešit problémy se školami i ministerstvem. 


Za účelem řešení těchto problémů napsala ČSU ministrovi školství Robertu Plagovi dopis, ve kterém navrhuje možná řešení problémů. Upozorňuje také, že je připravena s ministerstvem komunikovat a nalézt přijatelná řešení pro všechny aktéry tak, aby bylo vzdělávání vyhovující pro všechny. Výsledky a závěry z dotazníkového šetření obdrželi také všichni poslanci a senátoři ve výborech pro vzdělávání. 


Distanční výuka víc než kdy jindy ukazuje, jak důležitá je vzájemná komunikace, a proto ČSU věří, že ministerstvo bude nejen teď, ale i v budoucnu, názorům studentů naslouchat.


“Vypadá to, že v distanční výuce ještě nějakou chvíli zůstaneme. Proto si myslíme, že je důležité, aby se ministerstvo zajímalo o názory studentů a jejich potřeby. Metodická doporučení nesou velmi dobré myšlenky, v praxi se ale nedodržují a studenti i pedagogové jsou tak mnohdy vystaveni zbytečnému stresu a vzdělávání pro ně není komfortní. ČSU již kroky k lepší distanční výuce podniká, vše ale sami změnit nezvládneme; proto se obracíme na MŠMT pro pomoc,” shrnuje celou situaci Ondřej Nováček, první místopředseda ČSU.


Celý text zprávy s grafy si můžete přečíst ZDE.
______________________


Česká středoškolská unie je studentský spolek, který od roku 2013 zastupuje a hájí zájmy českých středoškoláků ve vztahu k ministerstvu školství a dalším rozhodovacím činitelům. V současné době zastupuje přes 30 000 středoškolských studentů z více než 100 škol po celé České republice. Mezi cíle spolku patří podpora všeobecného vzdělávání, metodické pestrosti ve výuce, inovací ve vzdělávání a zlepšování vzdělávací soustavy jako celku.

0 komentářů: