Film Zuřivec pomáhá dětem, které se setkávají s domácím násilím

čtvrtek 8. dubna 2021 ·

Ročně je úřadům nahlášeno přes 2 000 případů domácího násilí v rodinách s dětmi. Skutečný počet je ovšem ještě daleko vyšší, protože většina domácího násilí není nikdy nahlášena. Nejlepším způsobem, jak takovému násilí zabránit, je samozřejmě prevence.


Prevenci se věnuje projekt, který v loňském roce odstartoval Úřad vlády. Jeho součástí je vedle online workshopů ve školách využití norského edukativního animovaného filmu Zuřivec.


www.zurivec.cz zpracovává téma domácího násilí vhodnou formou pro děti na prvním stupni základních škol. Promítání jim pomáhá lépe pochopit, že za násilí v rodině nenesou vinu a že v situaci nejsou samy.


„Domácí násilí je v současné situaci aktuálnější než dřív a děti si ponesou následky i po skončení opatření a otevření škol. Je proto potřeba s nimi pracovat, dát jim prostor mluvit o svých trápeních. Zuřivec je tu proto, aby se děti svěřily a nebály se mluvit,“ říká Andrea Kyselá, odborná koordinátorka Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.


V souvislosti s filmem nabízí vládní projekt školení zdarma odborné veřejnosti, která se ve své práci setkává s dětmi ohroženými domácím násilím či lidmi, kteří se násilí dopouští. Učí je, jak jej využívat k otevírání diskuze o tomto ožehavém tématu a k šíření osvěty.


„Zájem o školení je skutečně velký, vidíme, že Zuřivec má smysl a je potřeba. Jsme v kontaktu s více jak stovkou zájemkyň a zájemců o školení k využívání filmu z celé České republiky. Bohužel u tohoto typu školení vidíme jako důležité sejít se osobně, proto se termíny stále posouvaly. Na konec května ale už plánujeme první školení pro pedagogický personál ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky,“ dodala Andrea Kyselá.


Film vznikl díky norské organizaci Alternative to Violence.


0 komentářů: