Daniel Münich: Platy učitelů rozvrátí veřejné finance. Opravdu?

pondělí 19. července 2021 ·

Pokud by prošel návrh zákona zavazující budoucí vlády k udržení učitelských platů na úrovni 130 % průměrných mezd v ekonomice, bylo by to za cenu brutálních škrtů ve státním rozpočtu. Takto nedávno poslancům hrozila ministryně financí Alena Schillerová.


Zdroj: blog autora, Aktuálně.cz 12. 7. 2021


Uzákonění poměru učitelských platů k průměrné mzdě Sněmovna schválila koncem ledna na návrh Pirátů, když pro to hlasovali poslanci všech stran s výjimkou ANO. Snahu Pirátů zakotvit vyšší platy učitelů zákonem ministryně označila za nezodpovědnou. Piráti prý oponovali, že to nevymysleli oni, ale CERGE-EI. Ministryně zároveň připomněla, že současná vláda již slib zvýšit učitelské platy na 150 % jejich původní výše (v roce 2017) splnila, a že průměrný plat učitelů je dnes 46 tisíc korun měsíčně. Návrh zákona Sněmovna po jeho návratu ze Senátu neschválila. Na místě je do věci vnést více světla.Smutný český rekord


Na rekordně nízké relativní platy českých učitelů upozorňují každoroční studie IDEA při CERGE-EI již od roku 2015 [1 | 2 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6]. S návrhem na zákonnou garanci relativní úrovně učitelských platů tedy skutečně přišlo CERGE-EI, společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Bylo to v předvolební studii v létě roku 2017, která upozorňovala na dlouhodobě extrémně nízkou úroveň relativních učitelských platů a dlouhodobé nenaplňování politických slibů dosavadních vlád. Návrh na zákonné navázání učitelských platů na mzdy v ekonomice tedy motivovalo nahromadění obrovské míry společenské nedůvěry k politickým slibům a neblahé dopady na zájem o učitelskou profesi.


Pointa požadavku na zvýšení a udržení učitelských platů však nespočívala v naivní představě, že za vyšší plat začnou učitelé okamžitě lépe a s radostí učit. Pointa je, že věrohodný výhled atraktivních učitelských platů zvýší zájem o vysokoškolskou přípravu na profesi mezi intelektuálně nadanými mladými lidmi, a že školy a ředitelé si budou moci v budoucnu vybírat ty lepší z nich. A zároveň že ti nejlepší nebudou ze školství záhy odcházet za lepším. Protože tohle je proces na desítky let, musí být závazek výše platů dlouhodobě věrohodný. Nejenže však nebyl věrohodný až do roku 2017, ale byl každoročně zpochybňován zbytečnými každoročními hádkami i za současné vlády. A nyní se ústní slib opět jala zpochybňovat ministryně financí. Kazí tím to z mála dobrého, co se současné vládě opravdu podařiloJak na tom budou platy učitelů letos (2021)


V roce 2020 dosáhly platy učitelů [a] v poměru k platům v ekonomice 124 % [b]. A pokud se naplní vládní sliby pro rok letošní rok o dalším růstu učitelských platů 9 %, a zdá se, že naplní, dosáhne letos průměrný plat učitelů 48 000 Kč. To bude odpovídat podílu 131 % resp. 133 %. Nižší údaj odpovídá predikci vývoje mezd v ekonomice v roce 2021 z dílny Ministerstva financí (MF ČR) [c], vyšší údaj predikci z dílny ČNB [d]. Pro zajímavost dodejme, že se slibem 130 % průměrné mzdy šla do sněmovních voleb v roce 2017 s programem ČSSD. Hnutí ANO tehdy libovalo, že platy učitelů na konci volebního období dosáhnou 150 % učitelských platů v roce 2017. Když si to člověk přepočítá, tato dvě různá vyjádření slibů znamenají ve výsledku to samé. Nedostatkem slibu ANO bylo, že nemohl předjímat vývoj platů v ekonomice, který byl posléze docela dynamický. Nakonec se do programového prohlášení současné vlády dostalo oněch 150 % z program ANO. Současná čísla tedy ukazují, že vláda tehdejší slib splní a ministryně financí má v tomto skutečně pravdu.Pozor na různá srovnání


Vzývaná úroveň relativních učitelských platů 130 % průměrné mzdy v ekonomice zhruba odpovídá tomu, že platy českých učitelů budou zhruba na úrovni 90 % platů vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. A to je průměrný podíl v rámci zemí EU. Připomeňme, že ještě v roce 2018, tedy na konci prvního vládnutí tandemu ČSSD a ANO, byl český poměr pouze 64 %, tedy nejnižší ze všech zemí EU [e]. Dřívější kalkulace České spořitelny mimochodem ukázaly, že české veřejné finance, potažmo česká společnost, mezi roky 1994 až 2018 takto uškudlily na nízkých platech učitelů zhruba 500 miliard korun, za což se například dostavěl Temelín.Jak to bude s učitelskými platy v roce 2022


V roce 2022 má růst průměrná mzda v ekonomice o 1,8 % resp. 4.4 %, podle predikce MF ČR resp. ČNB. Vedle toho v roce 2022 naroste počet obyvatel starých 6 až 18 let včetně, tedy zhruba počet žáků regionálního školství, o 1.3 %. Pokud se tedy mají platy učitelů udržet na vysněné úrovni 130 % i v roce 2022, měly by platy učitelů v roce 2022 narůst o dalších 1.8 % resp. 4.4 %, podle toho, které predikci věříme více. Řekněme, že to bude někde uprostřed, tedy kolem 3 %. A protože zároveň naroste počet žáků, a tedy potřeba učitelů, měl by k udržení relativních platů učitelů narůst celkový rozpočet na platy učitelů v roce 2022 zhruba o 4,5 %, tedy o 5–6 miliard korun. Pokud to bude méně, začne relativní plat učitelů opět klesat pod slíbených 130 % na úroveň 127 % resp. 124 %, podle prognózy MF ČR resp. ČNB a těžce nabytá důvěra ve vládní sliby přijde vniveč .Shrnuto, sečteno


Současné vládě se během několika let podařilo to, co se nepodařilo žádné vládě předchozí. Vytáhla relativní platy českých učitelů z nejnižších úrovní na průměr zemí EU. Zároveň se jí podařilo naplnit svůj programový slib, kterému po špatných zkušenostech z minula věřil málokdo. Problémy s tíživým nedostatkem kvalitních učitelů to nevyřešilo, ale ani to během tak krátké doby vyřešit nemohlo. Šlo však o příslib platové atraktivnosti učitelské profese do budoucna. Byl by velká škoda vše promarnit. Na platech učitelů za posledních 20 let veřejné rozpočty už ušetřily dost a dost, hodně i na úkor budoucnosti. Vládě by bývalo stačilo loni způsobem zrušením superhrubé mzdy snižovat daně z příjmů o neskutečných 100 miliard korun a ministryně financí teď nemusela růst učitelských platů v roce 2022 zpochybňovat. A opětovné vládní tanečky kolem navyšování učitelských platů v roce 2022 jen potvrzují, že zákonná valorizace učitelských platů by byla stále na místě.


Mírně upravený text bez odkazů vyšel 7. 7. 2021 v Lidových novinách
______________________

[a] Jde o učitele regionálního školství, tedy od mateřských škol, přes základní až po školy střední a vyšší odborné.

[b] Průměrná mzda v ekonomice v roce 2020 dle ČSÚ (předběžný údaj). Průměrné platy učitelů v regionálním školství v roce 2020. Tabulka T2.3.E_2020, chlívek H71, MŠMT.

[c] Predikovaný růst mezd v roce 2021 MF ČR. Str. 31, Tabulka 3.3.1

[d] Predikovaný růst mezd v roce 2021 ČNB. Zpráva o měnové politice – jaro 2021. Tabulka Klíčové makroekonomické indikátory.

[e] Viz Education at a Glance 2019, OECD, Figure D3.1.0 komentářů: