Anna Puchovská: Model pro kritické čtení vizuálních materiálů

čtvrtek 14. října 2021 ·

Fotografie, ilustrace nebo plakáty jsou bohatými zdroji informací, které využijete i mimo hodin výtvarné výchovy. Co vám mohou říct o lidech, hodnotách, ekonomice či minulosti? Proč vést žáky k tomu, aby věnovali vizuálním informacím více než letmý pohled?


Zdroj: www.rvp.cz 21. 9. 2021


Association of College & Research Libraries definuje vizuálně gramotného jedince jako kritického konzumenta vizuálních médií a kompetentního přispěvatele do souboru sdílených znalostí a kultury. Vizuálně gramotný žák tedy umí vyčíst a používat informace z vizuálních (obrazových) materiálů, jakými jsou například fotografie, grafy, umělecká díla, mapy či videa. 


Čtení vizuálních materiálů má svá specifika, krásy i záludné momenty, na které můžete žáky z pozice učitele připravit. Stejně tak jako čtení písmen, i čtení barev, linií a dalších vizuálních elementů je dovednost, kterou je třeba trénovat. Kromě viditelného se k vizuálním materiálům pojí také kontexty, které nejsou tak dobře znatelné pouhým okem, je nutné se nad nimi hlouběji zamyslet, leccos si dohledat a promyslet. Pokud se snažíte komplexně rozvíjet dovednost kritického čtení, nebojte se obohatit vaši „čítanku“ také o vizuální materiály. Jak na to?Kritické čtení vizuálních materiálů


Jak přistoupit k analýze a interpretaci vizuálních materiálů? Čeho všeho si se žáky všímat? Můžete se inspirovat modelem pro analýzu a interpretaci vizuálů, který jsme rozpracovali v následujících řádcích do tzv. pěti kroků. Provede vás od nejlépe viditelných aspektů vizuálních materiálů až k těm nejskrytějším, hlubším souvislostem. Můžete prozkoumávat všechny oblasti naráz, nebo pouze vybrané, v závislosti od vašeho vzdělávacího cíle a vybrané ukázky. Pro inspiraci si kroky přiblížíme na různých typech vizuálních materiálů, nicméně můžete model aplikovat například jenom na plakáty, nebo pouze na jedno dílo.


Každý krok pro kritické čtení vizuálních materiálů obsahuje stručné představení aspektu vizuálního materiálu (námět; metadata a texty; funkce a produkce; jiné vizuální materiály; historický, společenský a kulturní kontext); vzorové otázky pro žáky, které si samozřejmě můžete libovolně uzpůsobit; příklad vizuálního materiálu a navazující žákovské analýzy; a tipy na způsoby, jakými lze analýzu ukázky rozvinout do návazné diskuse či vzdělávací aktivity.


Obrazové ukázky k pěti krokům s popisy činností najdete ZDE.Implementace ve výuce


Nyní víte, jak „prokouknout“ vizuální materiály až do posledního „pixelu“ a na co všechno se s žáky soustředit. Zbývá ještě naplánovat, jak budete postupovat ve výuce. Co si promyslet?Samostatně, nebo skupinově?


Doporučujeme, aby žáci nejprve samostatně analyzovali vizuální materiál, ať už na hodině, nebo v rámci domácí přípravy. Získají tak šanci formulovat své původní postřehy a pocity. Můžete jim poskytnout pouze vizuální materiál, nebo také doplňující kontext – link na stránku či výstřižek z novin. Následně žáky vyzvěte, aby se podělili o svá zjištění s ostatními – ve dvojicích, v menších skupinách nebo v rámci celé třídy.


Analýza vizuálu může být pro některé žáky výzvou. Možná je ještě nikdo nikdy nežádal, aby „četli“ obrázek tak pozorně. Někteří budou mít pocit, že neznají „vizuální jazyk“ a nevědí, jak se vyjádřit, nebo čeho si všímat, že „obrazům“ nerozumí – a tak to prostě je. S těmito obavami pracujte citlivě a vytvořte bezpečné prostředí pro sdílení postřehů a pokládání otázek. Nevadí, když žáci nepojmenují něco úplně přesně, nejsou historiky umění ani teoretiky vizuální kultury. 


Důležité je, aby přemýšleli o tom, co vidí, a nešli pryč s mávnutím ruky, že obrázky přece nejsou důležité, že jsou jenom tak „na okrasu“. Pokuste se probudit zvědavost a touhu pochopit viděné. Také žáky ubezpečte, že je úplně v pořádku, když se názory spolužáků liší, že nevadí, když jsou subjektivní. Nehledáte jedinou správnou odpověď, v interakci s vizuálním materiálem tvoříte jeho význam. Jeden, nebo více vizuálních materiálů?


Je to zcela na vás. My jsme si jako rámec pro některé naše ukázky vzali koncept místně zakotveného učení, přičemž místo, které jsme poznávali, bylo Brno. Můžete váš výběr také rámcovat místem, nebo například historickou epochou, osobností či jiným konceptem (kamarádství, šlechta, přírodní úkazy nebo jiné). Můžete se vydat na „vizuální exkurzi“ kamkoliv se vám zamane!


Výbornou volbou je také věnovat se pouze jedné ukázce ve všech krocích – zanalyzujete tak vizuál hezky komplexně. Dejte si však pozor na to, že tato varianta může být někdy zdlouhavá a možná se vám stane, že v některých krocích toho bude k analýze víc a v jiných méně. Vyberte tedy ukázku velice pečlivě a/nebo upozorněte žáky na to, že jejich odpovědi v pěti krocích mohou být rozsahově disproporční.Kde hledat ukázky a inspiraci?


Záleží na tom, jak si výběr ukázky ohraničíte, v jakém předmětu učíte a jaký je věk vašich žáků. Nicméně obecně volte takové vizuály, které mají zajímavý a především dohledatelný kontext – například dokládají nějakou významnou historickou událost, jsou dezinformační, nebo neobvyklé či typické pro vybraný fenomén. Můžete sáhnout po výběru nejlepších fotografií, knižních obálek či plakátů, nebo vyhledávat v médiích a v knihovnách. Nedoporučujeme fotobanky, tam obvykle najdete povrchní obrázky, které postrádají hloubku potřebnou pro toto cvičení.


Pokud se chcete inspirovat analýzami profesionálů, zalistujte v knihách Způsoby vidění, Jak rozpoznat odpadkový koš. Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře nebo například na webu DesignreaderReflexe a přínos


V závěru aktivity zařaďte reflexivní otázky, které vám pomohou zjistit, jestli bylo něco nejasné, a také pobídnou žáky k sebereflexi. Můžete se například zeptat:

— Jak vizuál sedí, nebo nesedí do toho, co si už věděl/a? Co nového si objevil/a? 

— Co bys chtěl/a vědět? Napadli tě otázky, na které jsme si ještě neodpověděli?


Přínosem této vzdělávací aktivity pro vaše žáky bude zejména

— rozvoj vizuální a informační gramotnosti;

— zvýšená citlivost vůči vizuálním dezinformacím; a

— rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní učení – kritické čtení, myšlení v souvislostech, formulace vlastního názoru, kompetence k diskusi, respekt a empatie vůči různorodosti, zvědavost atd.Závěr


Model pro kritické čtení vizuálních materiálů vás provede různými aspekty vizuálních informací, od těch nejlépe viditelných až po ty hlubší, skrytější kontexty. Cílem tohoto nástroje je, aby se žáci naučili s péčí a zájmem přistupovat nejen k textům, ale také k obrazům, se kterými se na denní bázi setkávají při učení, v médiích či na sociálních sítích; zkrátka aby se naučili vnímat je nejen jako hezkou podívanou, ale také jako potenciální zdroje informací.
_____________________


Článek vznikl jako součást řešení projektu Realizace online kurzu „Co říkají obrazy? Čtení a tvorba vizuálních informací“ podpořeného Fondem rozvoje Masarykovy univerzity – kód projektu MUNI/FR/1208/2019.
0 komentářů: