Mezinárodní festival Science on Stage poprvé otevře brány inspirace pro učitele přírodovědných a technických předmětů v Praze

sobota 26. února 2022 ·

Od 24. do 27. března 2022 proběhne poprvé v historii v České republice festival Science on Stage, který pořádá nezisková organizace Elixír do škol za finanční podpory a partnerství Hlavního města Prahy, Nadace Jablotron a Nadace České spořitelny.


“Festival Science on Stage dává pedagogům příležitost ukázat veřejnosti i pedagogické obci svou kreativitu a odborné znalosti. V České republice je stále ještě řada lidí zvyklých vnímat učitele jako ty, kteří pouze zprostředkovávají poznatky a materiály připravené druhými. Ve skutečnosti je mezi pedagogy mnoho osobností s hlubokými znalostmi ve svém oboru, které naopak samy přicházejí s novými nápady a jsou významnými hybateli inovací nejen ve vzdělávání. Festival navíc umožňuje navázat kontakty se zahraničními kolegy, a získat tak nové podněty pro tuzemskou vzdělávací praxi, ale také rozšířit povědomí o kvalitě českého školství. Je mi proto ctí, že hl. m. Praha tento festival podpořilo a stalo se jeho partnerem,” říká Mariana Čapková, zastupitelka a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.


V rámci festivalu představí na 400 pedagogů ze 30 států Evropy, ale i z Kanady a Kazachstánu své školní projekty, jednoduché experimenty a nápady do výuky STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).


Prezentující učitelé nabídnou na více než 200 stáncích obsah v 7 kategoriích, které akcentují současná témata a trendy nejen ve vzdělávání, ale také ve společnosti: Věda pro nejmladší, Cíle udržitelného rozvoje ve vzdělávání, Technologie ve výuce STEM, Rozmanitost ve STEM vzdělávání, STEM a umění, Spolupráce ve výuce STEM, Společné projekty učitelů zapojených do Science on Stage. Jednotlivá témata mají své patrony (Albi, GasNet, CZC, Nadační fond Eduzměna, GZ Media, Roche, Dům zahraniční spolupráce), kteří kromě podpory festivalu nabídnou i obsahově zajímavé workshopy.


“Je nám velkou ctí, že se podařilo tuto významnou akci přivést do České republiky a nabídnout našim učitelkám a učitelům možnost se inspirovat, ale také ukázat to nejlepší ze své praxe. Šli jsme do náročného pořadatelství hlavně proto, že evropská platforma Science on Stage má hodně společného s naším projektem Elixír do škol, a to zejména v oblasti propojování a spolupráce učitelů přírodovědných a technických předmětů. Tradičně na tento festival do zahraničí vyjíždí jednou za dva roky 7 vybraných pedagogů z ČR, letos jsme díky pořadatelství získali prostor pro 40 českých kantorů,” doplňuje Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol.


Tradicí festivalu je kromě veletrhu, workshopů a pódiových vystoupení laickou i odbornou veřejností vyhledávaný a oblíbený open day, který proběhne v sobotu 26. března a bude přístupný zdarma po předchozí registraci. Ta bude spuštěna 1. března na stránkách festivalu.


Science on Stage (SonS) je mezinárodní platforma zaměřená na spolupráci učitelů a učitelek pro témata STEM (přírodovědných předmětů) ZŠ, SŠ i MŠ z více než 30 převážně evropských států.


Elixír do škol je nezisková organizace, jejímž posláním je zkvalitnění přírodovědného a technického vzdělávání v Česku skrze síť 48 center v regionech a podporu učitelů fyziky a využívání digitálních technologií ve výuce. Všechny aktivity Elixíru směřují k tomu, aby učitelé ve školách v co největší míře využívali pokusy, a nahradili tak často nudnou a pro žáky nesrozumitelnou výuku. 


V současné době je v Elixíru do škol zapojeno přes 2 500 učitelů z více než 670 základních a středních škol po celé republice. Celkově tak má práce Elixíru dopad na přibližně 350 tisíc žáků. Ročně se do sítě připojuje více než 300 nových učitelů. Elixír do škol také rozšířil svou působnost na mateřské školy a první stupeň základních škol v rámci tématu polytechnického vzdělávání.


0 komentářů: