Město Ostrava ocení ředitele škol

středa 13. dubna 2022 ·

Významnou i nelehkou práci ředitelek a ředitelů škol ocení město v závěru ukončení školního roku udělením titulu Ředitel roku 2022. Díky práci mnohých z nich se podařilo zajistit chod škol v době pandemie, nyní jsou postaveni před řešení aktuální situace výuky ukrajinských dětí, ke které přistupují se vší zodpovědností a snahou o nejlepší způsob integrace dětí.


Vstřícnost, akceschopnost ředitelek a ředitelů škol, zřízených městem, městskými obvody statutárního města Ostravy a mateřských a základních škol jiných zřizovatelů na území města Ostravy je víc než zřejmá, na místě je jejich práci ocenit i novými způsoby. 


„Klíčovým článkem funkčního řetězce vzdělávání je právě ředitel či ředitelka školy. Vzhledem k posledním událostem v podobě pandemie je manažerská funkce velmi náročná a nechceme, aby byla opomíjená. Také díky stovkám hodin práce ředitelů a ředitelek se dařilo a daří zajistit vzdělávání našich dětí na špičkové úrovni, často děti na svou učitelku či učitele a svou školu vzpomínají celý život. Příjemnou atmosféru škol si děti nesou též v dalších životních etapách. Chceme proto ocenit i manažery škol, kterým se podaří zdravé klima škol zajistit za všech situací, které život přináší. Poslední analýzy České školní inspekce potvrzují, že dobrý ředitel dělá vedle dobrého učitele kvalitní školu,“ vysvětlila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.


Návrhy na ocenění Ředitel školy 2022 může podat jak odborná (zřizovatel, školská rada, pedagogický kolektiv) tak i laická veřejnost (osoby starší 18 let rodiče žáků) do 18. dubna 2022 prostřednictvím formulářů, detailní informace naleznou zájemci na webu www.talentova.cz.


Cílem je ocenit ředitelky a ředitele, kteří umí vytvořit pozitivní atmosféru ve škole pro žáky, rodiče i pedagogy, přichází s pozitivními změnami, jejichž doménou jsou též inovativní přístupy, dále jsou rovněž osobním vzorem ostatním a umí zajistit vzdělávání, které děti i rodiče ocení. Jsou to také manažeři, kteří pomohli a uměli vyřešit jakoukoliv situaci, ke které při vzdělávání dětí došlo, a ti, kdož prokázali další významné schopnosti, jež jsou podstatné při řízení škol.


0 komentářů: