EDUin: Priority pro nového ministra školství? Ukrajina, české předsednictví i RVP

sobota 2. července 2022 ·

Prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem školství Vladimíra Balaše. Ten od 1. 7. nahradil Petra Gazdíka. EDUin shrnuje, na co by se měl nový ministr zaměřit.


EDUin připomíná šest základních priorit, kterým by se nový ministr školství měl věnovat.


1. úspěšné zvládnutí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 


2. začlenění ukrajinských dětí do českých škol – hned po nástupu do funkce musí nový ministr řešit kapacity škol a dostatek pedagogů, protože od září do lavic usednou uprchlíci z Ukrajiny. Zároveň je potřeba nezapomínat na ukrajinské děti, které nenastoupí, a nebo se do škol vůbec nepřihlásí. 


3. revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školství – do konce července má ministerstvo školství schválit Hlavní směry revize RVP ZV. K úspěchu celého procesu je ale potřeba nastavit i implementační kampaň, která učitele k modernizaci kurikula přesvědčí.


4. vyjednávání o rozpočtu pro kapitolu školství – ministr Vladimír Balaš bude muset vyjednávat o navýšení rozpočtu hned pro několik oblastí: navýšení výdajů spojených s přílivem nových žáků z Ukrajiny, naplnění vládního prohlášení – udržení platů pedagogických pracovníků na 130 % průměrné mzdy, zvýšení platů nepedagogických pracovníků.


5. zákon o pedagogických pracovnících – novela zákona přináší příležitost pro otevírání učitelské profese, zajištění dostatku dobrých učitelů a podpůrných profesí (speciální pedagog, školní psycholog, školský logoped). Novelu zákona by měl ministr Balaš co nejdříve předložit vládě.


6. maturity + přijímací zkoušky – ministr Balaš ve vysílání Událostí, komentářů řekl, že má plán pro organizaci CERMAT, kde aktuálně chybí vedení. Jen výběr nového ředitele nebo ředitelky ale nestačí. Je potřeba řešit podobu maturit a přijímacích zkoušek v mnohem širším kontextu, včetně struktury středoškolských oborů. Končící ministr Gazdík už prohlásil, že chce obě zkoušky upravit, na to je potřeba navázat.


0 komentářů: