Podpora učitelů a ředitelů a lepší výsledky u dětí, to je cíl okresních Partnerství pro vzdělávání 2030+ v Olomouckém kraji

pondělí 3. října 2022 ·

Lepší podporu učitelům i ředitelům škol, díky níž budou mít více prostoru pro pedagogickou práci a zlepšování učení a wellbeingu dětí, očekávají signatáři od nově založených Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresů Šumperk a Jeseník v Olomouckém kraji.


Podepsali memorandum, kterým se připojili k rozvoji tzv. okresních partnerství. Jejich účelem je vytvářet prostor pro spolupráci aktérů ve vzdělávání v daném regionu a nabízí cestu, jak spojit síly při zlepšování vzdělávacích výsledků dětí a při snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání. 


Koncept okresního partnerství vzniká v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+. To založilo v roce 2020 sedm významných platforem ve vzdělávání za účelem podpory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Koncept okresního partnerství byl navržen tak, aby mohl začít fungovat všude, kde o něj projeví zájem klíčoví místní aktéři, zejména dobrovolné svazky obcí, obce s rozšířenou působností, místní akční skupiny a kraje.Memorandum uzavřeli tito zakládající partneři:


Okres Šumperk: Olomoucký kraj, MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov, MAS Mohelnicko, město Zábřeh, město Šumperk, město Mohelnice, svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko a Stálá konference asociací ve vzdělávání.


Okres Jeseník: Olomoucký kraj, město Jeseník a Stálá konference asociací ve vzdělávání.


Slavnostního podpisu se zúčastnili zástupci všech signatářů, včetně radního pro vzdělávání Olomouckého kraje RNDr Aleše Jakubce, PhD.


Okresy Šumperk a Jeseník se nyní připojily Partnerství pro vzdělávání 2030+ na území okresu Brno – venkov, které bylo založeno na začátku září na radnici v jihomoravském Tišnově.


“Očekáváme, že v rámci spolupráce s ostatními partnery, budeme moci efektivněji podporovat především učitele, ředitele na území našeho okresu, že se nám lépe podaří zahrnout do těchto aktivit také zřizovatele. To vše s cílem zlepšení kvality výuky pro děti tak, aby se učily opravdu s radostí a naplno, aby byly vnitřně motivované se učit celoživotně,” říká ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová.


“Zapojení do Partnerství přinese školám další podporu a vzájemnou koordinovanou spolupráci, což povede k většímu prostoru pro pedagogickou činnost a tím i zlepšování klimatu ve školách,” říká Jiří Hrubý, vedoucí projektu Vzdělávání Jesenicko.Co je Okresní partnerství 2030+

 

Koncept okresních partnerství usiluje o formování koordinační platformy pro spolupráci aktérů v konkrétním regionu při dosahování cílů Strategie 2030+, především při úsilí zlepšovat vzdělávací výsledky a wellbeing dětí a snižovat nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Okresní partnerství zakládají společně organizace, které na daném území realizují projekty MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání – tedy obce s rozšířenou působností, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny – MAS), které zvou ke spolupráci kraj a střední článek podpory MŠMT. Okresní partnerství podporuje odborná pracovní skupina Partnerství pro vzdělání 2030+. 

 

Rozvoj konceptu okresních partnerství finančně podporuje Nadace České spořitelny.0 komentářů: