Tomáš Matoušek: Za dva roky bychom rádi spustili digitální maturity, má jasno nový šéf Cermatu

úterý 4. října 2022 ·

Kromě stabilizace firmy a dodání jí klidu po divokém půlroce, je jeho hlavním úkolem digitalizace maturitních a přijímacích zkoušek. Bývalý policejní IT specialista Miroslav Krejčí bere funkci ředitele Cermatu jako výzvu, a přestože je teprve na samotném začátku nové životní etapy, má už velké plány, jak organizaci a skrze ni i české školství posunout kupředu.


Zdroj: www.idnes.cz 3.10. 2022


Jste bývalý IT specialista od policie. Jak jste se dostal na ministerstvo školství, potažmo do Cermatu?


Zhruba před rokem jsem začal pracovat pro ministerstvo. Byl jsem na odboru informatiky. Když bývalý ministr Gazdík odvolal ředitelku Kleňhovou, stanovil auditní skupinu, která šla do Cermatu. Jejím úkolem bylo vykonat kontrolu, a já byl do skupiny nominovaný jako IT specialista na veřejné zakázky. Následně se hledalo řešení, jak zajistit maturity a přijímací školy pro rok 2023. Pravděpodobně z toho vyplynulo, že mi současný ministr školství nabídl místo ředitele v Cermatu.


Bylo to proto, že v době auditů jste navrhoval jiná řešení, nebo jste vizi vypracovával až před pohovorem?


Samozřejmě vizi jsem měl, a vzhledem k tomu, že ji pan ministr slyšel ještě předtím, než mě oslovil, tak to s tím asi mělo hodně společného.


Co audity, na kterých jste spolupracoval, odhalily?


V tuto chvíli je ještě předběžné o tom mluvit. Cermat dostal auditní zprávu, ke které jsme se ještě v plném rozsahu nevyjádřili.


A jaká je vaše vize do následujících let?


Úkolem číslo jedna je zajištění jarní maturity a přijímací zkoušky na střední školy pro rok 2023. Není to vůbec samozřejmé, ve správném čase neproběhla řada veřejných zakázek, které nám s tím měly pomoci. V okamžiku, kdy budeme mít jistotu, že všechno proběhne na jaře správně, začneme se na plný úvazek věnovat problematice digitalizace maturit a přijímacích zkoušek.


K tomu se dostaneme ještě později. Poznamenalo výrazně Cermat, že během půl roku se zde protočili tři ředitelé, každý s jinou vizí? (po Gazdíkem odvolané Kleňhové Cermat vedl ministrův náměstek Milan Štábl, pozn. red.)


Poznamenalo. Jak jsem zmínil, veřejné zakázky neproběhly v čase, ve kterém měly, od toho se to primárně odvíjí.


Znamená to, že není problém s vytvořením testů jako takových, ale spíš s jejich vytištěním a následnou distribucí?


Přesně. Co se týká tvorby testů, je tady původní tým s původním zadáním, na tom by se nemělo nic měnit. Věřím, že naši zaměstnanci připraví stejně kvalitní testy jako byly v minulých letech.


Váš předchůdce Štábl pro iDNES.cz popisoval, že když do Cermatu nastoupil, nebyly některé postupy a procesy průhledné. Nevědělo se, jak některé věci uchopit. Máte stejný pocit?


V tuhle chvíli máme spuštěnou analýzu všech procesů v organizaci, ještě je předčasné hodnotit, jestli to je průhledné, nebo neprůhledné. Pokud jde o veřejné zakázky, dal jsem jasně najevo, že tady věci začnou fungovat jinak, než fungovaly. Dvě klíčové zakázky, které tu byly provázané na distribuci a tisk materiálů, skončí a nebudou se obnovovat. Budeme to řešit mnohem průhlednějším způsobem.


Prvně tedy chcete digitalizovat samotné zkoušky, a pak by přišla na řadu digitalizace přihlášek na střední školy, o které mluvil nedávno ministr Balaš?


Digitalizace přihlášek je úkol pro ministerstvo školství, zato digitalizace zkoušek je úkolem pro Cermat. Oboje poběží paralelně.


Původně měl dělat Cermat obojí…


Donedávna to byl skutečně úkol Cermatu, aby zajistil elektronické přihlášky na střední školu, nicméně ministerstvo spustilo projekt Centrální registr žáků, který by se měl spouštět zhruba za dva roky. Součástí registru z logiky věci má být i elektronická přihláška na SŠ.


Výsledky budoucích středoškoláků posíláte na samotné školy, které na základě toho určují, kdo se dostal, a kdo ne. Ministr nedávno představil myšlenku, že by byl rád, aby měli žáci neomezený počet přihlášek na školy. Jenže už letos byl problém, že se někteří středoškoláci nikam málem nedostali, protože si dali obě přihlášky na prestižní školy, a uteklo jim to třeba o bod. Je vhodné mít možnost podávat více přihlášek, nebo by to mělo být omezené na jednu, maximálně dvě školy?


Pan ministr mluví o navýšení. Je velká neznámá, na kolik bude navýšeno. Čistě principiálně by rodiče a jejich děti chtěli, aby byl počet co nejvyšší. Školám to přináší problémy, a tak by byly rády, aby byl počet co nejnižší. Musíme najít kompromis. Domnívám se, že minimálně první rok, kdy ke změně dojde, bude číslo ze dvou navýšené na tři až pět. Rozhodně se nedá předpokládat, že by se v prvním roce uvažovalo o neomezeném počtu přihlášek. Přijímací řízení na střední školu není jenom o státní části zkoušky, kterou připravujeme my, ale řada škol má ještě nějaké své dílčí školní části.


Chcete zkoušky digitalizovat. Jenže zatímco při papírové formě testů mohli studenti psát třeba v pěti třídách na škole zároveň, u digitální formy asi tolik zařízení mít škola nebude…


Jsme si vědomi, že školy nemají techniku na to, aby v jeden okamžik jeden ročník skládal testy ať už maturitní nebo přijímačkové. Bude to hlavní téma na jednáních s ostatními organizacemi, jaké varianty budou přijatelné, aby se zvládly zrealizovat zkoušky v takové formě, kdy nebude potřeba tolik techniky. Bližší v tom zatím být nechci, tahle jednání ještě na ministerstvu neproběhla a rozhodnutí nepadlo.


Chápu, že jste nechtěl být konkrétní, ale nebylo by cestou udělat například více variant dané zkoušky? Všichni by se prostřídali, a zároveň by si studenti nemohli předat informace, co je v testu čeká, když by měli jiná zadání.


Určitě to je jedna z možností, nad kterou se bude přemýšlet. Nicméně u maturity je to snadněji představitelné než u přijímaček, abychom neporovnávali jablka s hruškami.


Byl byste pro povinnou maturitu z matematiky?


Domnívám se, že by součástí maturity měly být ve velmi omezené míře klíčové příklady z matematiky. Neříkám, že má být matematika jako předmět povinnou součástí maturity, ale jsem přesvědčen o tom, že by maturitní zkouška měla ověřovat, že maturanti mají finanční gramotnost. Považuji to za kámen úrazu spousty mladých lidí.


Ať už by matematika byla povinná, nebo ne, umíte si představit, že by ji šlo složit v digitální podobě na počítači? Nedílnou součástí matematiky je taky kružítko či pravítko.


Tohle je velmi často zmiňovaný důvod, proč se nemůže skládat na počítači. Řešení se nabízí několik. Buď se může vytvořit softwarové rýsování – v tom by se pracovalo podobně jako s rýsovacími potřebami na papíře, nebo připadá v úvahu varianta, že by se rýsovací část dělala skutečně na papíře a rýsování by zůstalo. Tento jediný papír by se následně skenoval a poslal do digitální podoby obdobným způsobem jako v současnosti.


Rozumím správně, že zmiňovanou digitalizaci chcete spustit zhruba za dva roky?


Za dva roky máme velmi optimistický scénář. S jistotou můžeme říct, že ještě dvakrát se bude maturovat a skládat přijímačky ve standardní podobě, že nebudou digitální ani na pilotních školách. Třetí rok už je poměrně slušná možnost, že se nám to do té doby podaří vytvořit a s vybranými školami domluvit na dobrovolné bázi, že by vybraní studenti, kteří s tím budou souhlasit, mohli zkusit digitální zkoušku.


Takže se bavíme o jaře 2025?


Ano. Otázkou bude, jestli to bude ostré zkoušení, nebo jen zkouška nanečisto a ostré složení proběhne papírem. Eventuálně by se dalo uvažovat o variantě, že dobrovolníci, kteří půjdou na elektronické zkoušky, budou mít na maturitách pokus navíc. Když se jim to elektronicky nepovedlo, mohli by to složit písemně. Jsme ale ještě daleko od toho, aby se řeklo, jak to reálně bude.


0 komentářů: